CRM systém eWay-CRM v Garminu

30. 9. 2009 18:14    Rubrika: Tiskové zprávy

Nasazení CRM systému eWay-CRM v Garminu

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Garmin, slovenská pobočka světového výrobce navigačních systémů, si vybrala informační systém eWay-CRM pro správu projektů a řízení vztahů se zákazníky. Implementace eWay-CRM v Garminu měla zajistit podporu obchodních aktivit a projektového řízení u výhradního zástupce firmy Garmin Slovensko, distribuční společnosti Conan.

Klient požadoval nejen samotnou implementaci informačního systému eWay-CRM, ale také propojení s firemním ERP systémem i6 pro zajištění obousměrné synchronizace. eWay System rovněž připravuje propojení systému eWay-CRM s telefonní ústřednou a znalostní databází KnowledgeBase. „Jelikož implementace je nikdy nekončící proces, je mezi partnery potřebná maximální důvěra. Tu jsme si s eWay System velmi rychle vybudovali na základě korektního a seriózního přístupu,“ dodává Daniel Boďa ze společnosti CONAN.

„Při implementaci informačního systému eWay-CRM ve společnosti Conan byl kladen důraz především na jeho provázání s úkoly v Microsoft Outlook a na automatizaci firemních procesů, což pro klienta znamenalo významné usnadnění mnoha činností,“ říká Jan Lalinský, ředitel společnosti eWay System. Díky nadefinování interních procesů se například výrazně zjednodušil proces, který probíhá při zavádění nového výrobku, zahrnující jeho testování, překlad manuálu, promoční akce apod. S přispěním eWay-CRM je celý proces automatizovaný, automaticky jsou generovány úkoly a poté přiřazovány odpovědným pracovníkům. Jakmile je dokončena jedna fáze, ihned je započata fáze další. Systém je přitom schopen rovněž dohlédnout na to, zda je daný úkol včas splněn a v opačném případě upozorní na nedostatek jeho zadavatele.

Management úkolů, který eWay-CRM podporuje, využívá společnost Conan například také pro své obchodní zástupce. Těm systém pravidelně vygeneruje na základě předem definovaných pravidel (např. dle velikosti obratu firem) seznam kontaktů, které by měli v daném období obvolat.

Systém, který firmám pomáhá
Informační systém eWay pomohl také vyřešit problém s centralizací dat ve společnosti. Dosud byla databáze kontaktů roztříštěna mezi jednotlivé pracovníky, kteří si své kontakty uchovávali v Excelu. Nyní je vše uchováváno v rámci eWay-CRM a každý má tak možnost díky pouhým několika kliknutím nalézt nejen požadované kontakty, ale nahlížet také do historie komunikace se zákazníky, prohlížet relevantní dokumentaci apod.

Napojení na ERP
Ve druhé fázi projektu je pak systém eWay-CRM dle zadání propojen s firemním ERP systémem. „Naše pozornost se v tomto případě soustředí především na zajištění oboustranné synchronizace dat v reálném čase. Díky tomu nebude nutné zadávat jakákoliv data duplicitně do ERP systému a pak do eWay, vše je ukládáno naprosto automaticky,“ vysvětluje Jan Lalinský.

V rámci ERP systému jsou sledováni jednotliví dealeři, jejich obchodní kontakty, prodeje a související informace. Vzhledem k tomu, že je systém eWay s těmito daty propojen, je mimo jiné schopen jednoduše sledovat údaje o neplatičích a relevantní osoby o těchto skutečnostech včas informovat. Informační systém eWay však zastane mnoho dalších úloh. Pokud třeba určitý zákazník delší dobu neuskuteční žádnou objednávku, informační systém automaticky vygeneruje úkol pro odpovědného obchodníka, aby dotyčného kontaktoval. Cenná je jistě také možnost vytvářet sumarizované, celopodnikové reporty nad daty, které oba systémy obsahují.

Propojení s ústřednou
V dalších fázích je připravováno také propojení eWay-CRM s telefonní ústřednou klienta. Tím bude zajištěno, že v případě příchozího hovoru systém telefonní číslo sám rozpozná a zcela automaticky vyhledá kartu příslušného kontaktu. Jakmile tedy hovor dotyčný přijme, ihned před sebou má veškeré informace, které by mohl potřebovat, bez nutnosti jakéhokoliv vyhledávání. Rovněž v případě odchozích hovorů dojde k usnadnění, telefonní čísla již bude možné vytáčet přímo z eWay pomocí jednoho kliknutí.

Conan do budoucna plánuje také implementaci marketingového modulu do eWay-CRM, který dokáže zajistit činnosti od plánování marketingových kampaní, přes jejich správu, až po následné vyhodnocování jejich úspěšnosti.

V neposlední řadě je v rámci tohoto projektu zamýšleno také napojení informačního systému eWay na znalostní databázi KnowledgeBase, která by měla sloužit jako helpdesk. Zde by měly být zaznamenávány a sledovány veškeré požadavky a dotazy od klientů a rovněž stanoveny odpovědné osoby, které se jimi zabývají. „Používání CRM řešení je dnes už samozřejmé pro každou dynamicky se rozvíjející firmu. Alfou a omegou dobrého CRM je však schopnost implementující společnosti "ušít" toto řešení na míru tak, aby splňovalo požadavky zákazníka,“ potvrzuje správnost výběru eWay System Daniel Boďa, ředitel společnosti CONAN (garmin.sk).


| Diskuse | Tiskové zprávy