Uživatelé systému K2 založili unikátní sdružení

30. 9. 2009 18:27    Rubrika: Tiskové zprávy

Uživatelé informačního systému K2 založili unikátní sdružení

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Na tuzemském IT trhu se stala dosud nevídaná věc: uživatelé softwaru K2 založí sdružení a budou kontrolovat a ovlivňovat práci vývojářské firmy. Nejde o žádný „krabicový“ software a komunitu počítačových nadšenců, ale o složitý informační podnikový systém a šéfy významných tuzemských společností. Cílem je chránit zájmy koncových uživatelů a počítá se i s majetkovým podílem ve firmě dodavatele softwaru.

Uživatelé informačního systému K2 se na přípravné schůzi shodli na založení sdružení pod názvem „Profitable solutions o. s.“. „Nyní stanovy poputují k povinné registraci a podnikneme veškeré nutné kroky k tomu, aby sdružení dostalo právní rámec a mohlo skutečně fungovat,“ uvedl Jiří Kolář ze společnosti LINET, která je jedním z hlavních iniciátorů akce. Nově vzniklý subjekt pak získá majetkový podíl v pražské společnosti K2 atmitec syst, jenž chce do dvou let vytvořit generačně vyšší náhradu systému K2.
„Kvůli vztahům mezi výrobcem a distributorem informačního systému K2 jsme se dostali do pozice rukojmího dodavatele. To je pro mne dost nezvyklá situace. Chceme prostřednictvím sdružení společně s dalšími firmami bránit naše zájmy včetně nemalých investic vložených do informačního systému K2,“ objasnil šéf LINETu Zbyněk Frolík hlavní důvody vzniku sdružení. S jeho postojem souhlasí i Dalibor Bek, majitel další významné firmy zastoupené ve sdružení. „Pokoušeli jsme se dohodnout na rozumném postupu s oběma firmami – pražskou K2 atmitec syst i ostravskou K2 atmitec. Nemůžeme připustit, aby nám vznikly jakékoliv škody,“ uvedl generální ředitel firmy Kebek s tím, že podstatně vstřícnější přístup prokázala pražská K2 atmitec syst. Celý problém vznikl v létě letošního roku, kdy ostravský výrobce K2 vypověděl smlouvy svým distributorům, kteří se starali také o složitou implementaci a vývoj systémů v konkrétních firmách.

Zástupci více než dvaceti firem se na přípravné schůzi shodli, že klíčovým cílem působení občanského sdružení Profitable solutions je sdružovat a chránit zájmy koncových zákazníků informačního systému. „Smyslem sdružení je i výměna zkušenosti, chceme přicházet do vývojářské firmy se zpětnou vazbou, dohlížet na vývoj nového informačního systému,“ doplňuje Jiří Kolář. Podle Jiřího Michka z nakladatelství Argo, který je rovněž členem přípravného výboru, by výsledkem spolupráce měl být dlouhodobě udržitelný a kvalitní podnikový informační systém. Sdružení však bude svým členům poskytovat například také právní servis nebo žádat záruky kvalitní péče o zákazníky. Majetková účast v K2 atmitec syst umožní sledovat financování, personální zajištění nebo dodržování stanoveného postupu vývoje informačního systému. „Zavedení informačního systému je natolik dlouhodobý proces a je tak úzce provázaný s vlastním podnikáním firmy, že dodavatel a zákazník musejí být partnery. U systému K2 jsme prošli mnoha porodními bolestmi. Proto jsme rádi, že jsme našli cestu, která nám umožní pokračovat v naší běžné činnosti bez větších potíží,“ uvedl Zbyněk Frolík, ředitel firmy LINET.

Profil „Profitable Solutions o.s.“
• přípravná schůze se uskutečnila 24. záři 2009, zúčastnili se jí zástupci zhruba dvacítky firem (kromě Linetu je mezi nimi např. společnost Kebek, Česká tisková kancelář, Lach-Ner, CARRIER TRANSICOLD ČR, B&BC a další.)
• předpokládá se, že se ke sdružení přihlásí většina z dvou stovek firem, které jsou zákazníky pražské K2 atmitec syst
• předsedou přípravného výboru byl jmenován Jiří Kolář (zástupce Linetu), členy jsou Jiří Michek (vydavatelství Argo), Václav Krs (B&BC) a Dalibor Bek (firma Kebek).


| Diskuse | Tiskové zprávy