T-Systems nepostihl výpadek elektrického proudu

30. 9. 2009 18:32    Rubrika: Tiskové zprávy

Výpadek elektrického proudu v části Prahy nepostihnul žádného zákazníka v datovém centru T-Systems

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Výpadek elektrického proudu, který dnes postihl část Prahy, především Pankrác, Jižní Město a krátce i Vinohrady, prověřil spolehlivost datového centra T-Systems Czech Republic. V průběhu výpadku nebyl zaznamenán žádný problém v chodu datového centra společnosti. Technologie zákazníků, umístěné v datovém centru
T-Systems, tak byly v plném provozu a nedošlo k žádnému omezení nebo výpadku.

Výpadek elektrické energie je hrozbou pro každé datové centrum. Zákazníci by měli dbát při výběru svého poskytovatele housingových a hostingových služeb na to, aby datové centrum bylo vždy připraveno na rozsáhlé výpadky energií. Mohou tak předejít škodám způsobeným nedostupností klíčových aplikací nebo poškozením dat.


| Diskuse | Tiskové zprávy