Acer rozšiřuje svou podporu sportu i na OH

1. 10. 2009 20:03    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Acer může být oprávněně hrdá, že se stala celosvětovým TOP partnerem olympijského hnutí v kategorii oficiálního dodavatele počítačového vybavení pro zimní Olympijské hry v roce 2010 ve Vancouveru a londýnské Olympijské hry v roce 2012.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění
Společnost Acer byla vždy přesvědčena, že sport a technika mají stejné ideály: sílu, odhodlání, vášeň, soutěživost, soudržnost, schopnost, obratnost a vůli překonávat nové výzvy – to všechno jsou prvky společné oběma světům. Společnost Acer prokázala svou podporu sportu tím, že se stala partnerem Olympijských her.

“Ve sportovních soutěžích se utkávají jak týmy, tak jednotlivci. Všechny disciplíny jsou však naplněny jedinečným duchem, který spojuje kulturu, vědu, jazyky a tradici," prohlásil Gianfranco Lanci, president a výkonný ředitel společnosti Acer Inc. “Sport překonává bariéry tím, že uznává hodnotu rozdílů a význam společných cílů. Také společnost Acer se řídí stejnou zásadou a zprostředkovává komunikaci mezi lidmi snadno ovladatelnými technickými řešeními navrženými pro skutečné lidi a skutečné potřeby.“

“Univerzálnost Olympijských her na nás udělala velký dojem, protože Hry sbližují lidi, překonávají předsudky a plně respektují různorodost,” řekl J.T. Wang, předseda a výkonný ředitel skupiny Acer. “Tato zásada tvoří základ i našeho úspěšného plánu vybudovat ze společnosti Acer nejúspěšnější celosvětovou firmu. Jsme skutečně přesvědčeni o její správnosti a řídíme se jí v každodenní práci.“

President Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge k tomu uvedl: “Jsme velmi rádi, že se společnost Acer připojila k programu TOP Partner. Tato spolupráce umožní olympijskému hnutí získat prostředky, které pomohou uspořádat Olympijské hry ve Vancouveru a v Londýně, zajistit technické vybavení, logistické služby a pracovníky pro výkon těch nejnáročnějších funkcí. Navíc bude tato spolupráce hrát významnou úlohu v podpoře olympijského hnutí a sportu na celém světě.“

Velká Británie a Severní Amerika jsou dvě oblasti, v nichž společnost Acer v minulých letech investovala větší prostředky do umístění značky na trhu i do rozšíření prodeje. Rozpoznání značky a pozitivní výsledky na trhu, které byly v těchto oblastech zaznamenány, dále utvrdily společnost Acer, že cesta směřující ke komplexnímu obchodnímu modelu, široké nabídce výrobků a řešení, výzkumu a vývoji nástrojů, které poskytují odpovědi a řešení pro skutečné potřeby lidí, je správná.

V rámci svého dlouhodobého záměru odstraňovat bariéry mezi lidmi a technikou poskytuje Acer uživatelům nejlepší technická řešení a okamžitý a snadný přístup ke špičkovým inovacím.

Společnost Acer analyzovala výsledky své sponzorské činnosti a dospěla k neobyčejně pozitivnímu zjištění: pečlivý výběr spolupracujících firem, které představují špičku ve svých oborech, jí umožnil výrazně zlepšit vnímání značky Acer na celém světě. Zavedení nových výrobkových řad, výzkum, vývoj inovativních řešení a posílení znalosti značky přinášejí výsledky, které dokazují správnost její volby.


| Diskuse | Tiskové zprávy