O2 představuje svou koncepci eHealth

1. 10. 2009 15:56    Rubrika: Tiskové zprávy

Telefónica O2 představuje svou koncepci eHealth

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Telefónica O2 Czech Republic dnes představila svoji strategii rozvoje v oblasti zdravotnictví. Společnost očekává, že v následujících letech výrazně zvýší své výnosy v tomto oboru a že se zdravotní a asistenční služby na bázi moderních technologií (eHealth) v horizontu několika let stanou jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro dodavatele výpočetní techniky a mobilní telefonie. Globální skupina Telefónica, do které česká pobočka O2 patří, přitom do výzkumu a vývoje nových technologií každý rok investuje přes 4,6 miliardy euro, z nichž významná část směřuje právě do oblasti zdravotnictví.

"Oblast zdravotnictví je pro nasazení moderních technologií naprosto klíčová,"komentuje strategii eHealth David Šita, Viceprezident pro státní správu společnosti Telefónica O2 a dodává: "Jedná se o segment, jehož účastníkem je každý obyvatel dané země a který je zásadní pro fungování celé ekonomiky. Výdaje na zdravotní péči se přitom pohybují v desítkách miliard. V této sféře se ale stále silněji prosazuje tlak na vyšší efektivitu a snižování nákladů při současném zvyšování kvality poskytované péče, což je hlavní argument pro stále rozsáhlejší využití moderních informačních technologií."

Ve Španělsku a na trzích latinské Ameriky už přitom probíhá nasazení první vlny těchto produktů, které se brzy objeví i na našem trhu. Jedná se například o službu " MiFamilia", v jejímž rámci společnost instaluje do telefonů vlastní operační systém s jednoduchým ovládáním pro seniory či osoby se specifickými potřebami a s funkcemi pro asistenční a nouzové služby. Příbuzní majitele telefonu přitom mohou přístroj pomocí Internetu nastavovat a v případě potřeby zjistit jeho polohu.

Další službou je řešení "Rehabitic", které pomocí speciálního přístroje a mobilního připojení umožňuje pacientovi cvičit a provádět rehabilitaci. Systém přitom cvičícího vede, zasílá výsledky lékaři a v případě potřeby je s ním může pacient konzultovat. Samostatným produktem pro lékaře a specialisty je potom systém videokonferencí "Colabora", který umožňuje konzultace a on-line prohlížení snímků, laboratorních výsledků, připojení do interních databází a celou řadu dalších funkcí. Česká Telefónica O2 přitom předpokládá, že uvedené tři služby se na našem trhu objeví v horizontu několika měsíců.

"Výzkum a vývoj v oblasti eHealth je velmi nákladná záležitost, která vyžaduje dostatek zkušeností a specializovaných zdrojů. Naší velkou výhodou je zázemí silné nadnárodní společnosti s možností sdílet dosažené úspěchy. Z tohoto důvodu se naši zákazníci dostanou k technologiím, které patří mezi absolutní světovou špičku," objasňuje Filip Linhart, projektový manažer eHealth, ze společnosti Telefónica O2.

Telefónica se při vývoji produktů pro zdravotnictví soustřeďuje na tři hlavní oblasti - ICT, TeleMedicine a TeleCare. První část ( ICT) obsahuje služby a řešení pro provozovatele zdravotnických zařízení a institucí. Jedná se například o informační systémy nemocnic, dodávku mobilní a datové telefonie, nástroje na správu a ukládání zdravotní dokumentace nebo komplexní dodávku výpočetní techniky a IT infrastruktury. Tu je schopna poskytnout i formou služby, což v praxi znamená, že odběratel nemusí počítače a síťové prvky nakupovat, ale může si je podle potřeby pronajímat za měsíční paušál.

Do oblasti TeleMedicine potom spadají všechna řešení, která díky moderní technologii ovlivňují přímo pacienta a jeho léčbu. Jedná se například o služby vzdálené lékařské konzultace a vyšetření pomocí videohovorů, sledování životních funkcí a jejich on-line monitorování, vzdálená rehabilitace pod dohledem zdravotního personálu, objednávání na vyšetření nebo například upomínky na pravidelné braní léků. Poslední oblastí je TeleCare, která zahrnuje produkty z oblasti asistované a sociální péče. Mezi ně patří například telefon, který umožňuje sledovat polohu pacienta (například u nemocných s Alzheimerovou chorobou), pomoc pro nevidomé a neslyšící, mobily s nouzovým tlačítkem pro seniory atd.

V současné době převažují v objemu dodávaných služeb produkty z oblasti ICT, ale společnost předpokládá, že stále více poroste význam vzdálených asistenčních a zdravotnických služeb. Souvisí to především s nedostatkem kvalifikovaného zdravotního personálu, který lze přitom v některých případech nahradit moderní technikou. Dalšími významnými faktory jsou například stárnutí populace, větší práva pacienta rozhodovat o své léčbě, preference domácí léčby před pobytem v nemocnicích nebo rychlý rozvoj nových léčebných postupů a technik. Významným aspektem je také ekonomická stránka, neboť správné nasazení informační a telekomunikační techniky může značně snížit náklady zdravotních pojišťoven, nemocnic i samotných pacientů.

Česká pobočka O2 už v současné době řadu eHealth produktů nabízí. Jedná se například o mobilní telefony Emporia, které jsou určeny seniorům, nebo speciální koncová zařízení a služby pro neslyšící, slabozraké, nevidomé, tělesně postižené či osoby s omezenou pohyblivostí. Společnost také poskytuje výrazné slevy na volání všem držitelům průkazu ZTP a spolupracuje na provozu tísňové linky Senior Inspect. Velmi silná je také její pozice v oblasti dodávek služeb ICT, které Telefónica O2 poskytuje například pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ministerstvo zdravotnictví, VZP, Zdravotní pojišťovnu Metal Alliance, Oborovou zdravotní pojišťovnu, Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze nebo Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra.


| Diskuse | Tiskové zprávy