Datová centra T-Systems neprodukují žádný CO2

7. 10. 2009 15:39    Rubrika: Tiskové zprávy

Zelená ICT iniciativa: Datová centra T-Systems neprodukují žádný

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

T-Systems využívá energii jen z obnovitelných zdrojů

Společnost T-Systems získává elektrickou energii z obnovitelných zdrojů především v Německu. Více než třicet datových center, ve kterých je provozováno přes 20.000 serverů, neprodukuje ani gram oxidu uhličitého (CO2), který souvisí se spotřebou elektrické energie. Primárním zdrojem energie pro tato centra je energie získaná ve vodních elektrárnách a dalších životnímu prostředí přívětivých zdrojích. V důsledku tak T-Systems pomáhá svým zákazníkům optimalizovat spotřebu technologických zařízení a zároveň chrání životní prostředí.

Společnost T-Systems se k ochraně životního prostředí zavázala již
v minulosti. Příkladem může být spolupráce s firmou Intel v Mnichově, kde byla řešena efektivita spotřeby elektrické energie. Obě společnosti zkoumaly možnosti, jak lze množstvím vzduchu v datovém centru regulovat chlazení.
K určení proudění vzduchu sloužil generátor kouře. Tyto zkušenosti přinesly informace, jak optimálně umísťovat technologická zařízení a servery. Dále pak T-Systems zvýšil množství blade serverů pro vlastní aplikace, které šetří energii. Tyto servery sdílí část komponent a sami odpojují jednotlivé části, které nejsou aktuálně využívané pro výpočetní operace, a tím efektivně šetří elektrickou energii.


| Diskuse | Tiskové zprávy