T-Systems - závazky v oblasti ochrany klimatu

8. 10. 2009 15:11    Rubrika: Tiskové zprávy

Jsou požadovány ambiciózní závazky v oblasti ochrany klimatu při vrcholné schůzce OSN na toto téma v Kodani v prosinci letošního roku. K tomuto závazku se hlásí i T-Systems Czech Republic.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Kodaňské komuniké skupiny vedoucích evropských představitelů o změnách klimatu (EU CLG) podepsal za společnost Deutsche Telekom generální ředitel dceřiné společnosti T-Systems, Reinhard Clemens. Iniciativa vyvolaná princem z Walesu vystupuje za ambiciózní a spravedlivou smlouvu o celosvětovém omezení emisí CO2. Cílem komuniké je získat pro ochranu klimatu komerční sektor a firmy a podpořit tak politiky při konferenci OSN pro ochranu ovzduší v prosinci 2009.

Clemens varoval, že „současná obtížná hospodářská situace nesmí vést
k tomu, aby se téma ochrany klimatu dostalo do pozadí. Pokud nyní nevytvoříme základ udržitelného růstu, globální oteplení dále zostří hospodářské problémy na světových trzích.“

Čisté technologie nejen pro průmyslově vyspělé země
EU CLG v této souvislosti vyzývá účastníky konference OSN o klimatu, aby dohodli jasné cíle a strategie pro radikální omezení emisí skleníkových plynů. Signatáři komuniké se současně vyslovili pro posílení obchodu emisemi a podporu rozvoje a používání technologií s nízkým obsahem kysličníku uhličitého. Průmyslově vyvinuté země podle EU CLG musejí finančně a technicky podporovat rozvojové země a umožnit jim tak rovněž využívat čistých technologií.

Ochrana životního prostředí jako korporátní strategie
Deutsch Telekom se k udržitelnosti a ochraně klimatu zavázal již před deseti lety. Koncern tak například v USA i v Evropě nabízí telefony, které jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí. Pro zákazníky má Telekom specifická řešení ke zvýšení efektivnosti zdrojů pomocí informační techniky a ke snižování nákladů. Součást skupiny Deutsche Telekom, společnost
T-Systems v České republice například nabízí efektivní řešení virtualizace, která zajišťuje snižování počtu serverů a dalších IT zařízení a tím dosahuje optimalizace nákladů a spotřeby elektrické energie. „Podpis komuniké je logickým výsledkem naší dlouholeté ekologické angažovanosti“, uvedl Clemens. „Z tohoto místa bychom chtěli získat i další podniky, aby přistoupily k EU CLG a zasadili se tak o hospodaření, které by nezatěžovalo životní prostředí.“

Koncern Deutsche Telekom podporuje EU CLG od jejího založení a podepsal již komuniké z konferencí o klimatu na Bali a v polské Poznani. V obou případech se k požadavkům ohledně klimatických změn připojilo kolem
150 podniků. Další informace o komuniké na: www.copenhagencommunique.com.


| Diskuse | Tiskové zprávy