Intel - hospodářské výsledky za 3Q

14. 10. 2009 19:48    Rubrika: Tiskové zprávy

Intel oznámil dobré hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

• Výnosy za 3. čtvrtletí: 9,4 mld. USD, nejvýraznější růst mezi druhým a třetím čtvrtletím za více než 30 let
• Hrubá marže: 58 %, změna oproti předchozímu období: zvýšení o 7 procentních bodů
• Provozní příjem: 2,6 mld. USD
• Čistý příjem: 1,9 mld. USD
• EPS: 33 centů

Společnost Intel dnes oznámila své výnosy za 3. čtvrtletí ve výši 9,4 mld. USD. Dosáhla provozního příjmu 2,6 mld. USD, čistého příjmu 1,9 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 33 centů.

„Výborné výsledky společnosti Intel za 3. čtvrtletí jasně ukazují, že informační technologie jsou dnes již nedílnou součástí života všech lidí, a potvrzují důležitost technologických inovací pro ekonomické zotavení,“ uvedl Paul Otellini, prezident a CEO společnosti Intel. „Dosažené výsledky v současné ekonomické situaci a zároveň vedoucí postavení našich produktů na trhu v nás vzbuzují důvěru v dobré obchodní vyhlídky do budoucna. Náš 32nm proces přinese další vlnu vylepšení od nových výkonných serverových platforem Intel® Xeon™ po vysoce výkonné procesory Intel® Core™ a úsporné procesory Intel® Atom™.“

Hlavní finanční ukazatele
• Počet prodaných jednotek dosáhl rekordních čísel.
• Oproti předchozímu období se výnosy Mobility Group zvýšily o 19 procent, výnosy Digital Enterprise Group se zvýšily o 14 procent, výnosy z prodeje procesorů a čipsetů Atom se zvýšily o 15 procent na 415 mil. USD.
• Hrubá marže dosáhla 57,6 procenta, tedy vyšší hodnoty, než společnost očekávala.
• Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů zaznamenala oproti předchozímu období mírný pokles.
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice) činily 2,75 mld. USD, shodně s očekáváním společnosti.
• Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv dosáhly 63 mil. USD, což je vyšší částka, než jakou společnost očekávala.
• Čistá ztráta z kapitálových investic, úroky a ostatní položky činily 48 mil. USD, tedy více, než společnost očekávala.
• Efektivní daňová sazba činila 27 procent, společnost očekávala 23 procent.

Hospodářská prognóza

Hospodářská prognóza společnosti Intel nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a jiných obchodních transakcí uzavřených po 12. říjnu.

4. čtvrtletí 2009
• Výnosy: 10,1 mld. USD plus minus 400 mil. USD
• Hrubá marže v procentech: 62 % plus minus 3 procentní body
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): přibližně 2,9 mld. USD
• Náklady na restrukturalizaci a znehodnocení aktiv: přibližně 40 mil. USD
• Odpisy nehmotného majetku v souvislosti s akvizicí a náklady: přibližně 20 mil. USD
• Vliv kapitálových investic, úroky a ostatní položky: přibližně nula
• Daňová sazba: přibližně 26 procent
• Odpisy: přibližně 1,2 mld. USD
• Kapitálové výdaje za celý rok: očekávány ve výši přibližně 4,5 mld. USD plus minus 100 mil. USD, což znamená pokles oproti předchozímu odhadu ve výši 4,7 mld. USD plus minus 200 mil. USD

Platnost hospodářské prognózy

V průběhu čtvrtletí mohou zástupci společnosti Intel prezentovat tuto hospodářskou prognózu na uzavřených schůzkách s investory, investičními analytiky, tiskem a dalšími účastníky. Od konce pracovní doby dne 25. listopadu až do zveřejnění zprávy o hospodářských výsledcích společnosti za 4. čtvrtletí bude dodržováno tzv. období mlčenlivosti, během kterého bude hospodářská prognóza zveřejněná ve zprávách společnosti a dokumentech předaných Komisi pro cenné papíry považována za historickou a popisující výhradně situaci před začátkem „období mlčenlivosti“ a společnost ji již nebude aktualizovat.


| Diskuse | Tiskové zprávy