Telefónica - Zpráva o společenské odpovědnosti 2008

14. 10. 2009 19:41    Rubrika: Tiskové zprávy

Telefónica posiluje aktivity v oblasti společenské odpovědnosti

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Skupina Telefónica zveřejnila Zprávu o společenské odpovědnosti za rok 2008, která byla ověřena auditory a splnila všechny předepsané požadavky dle GRI. Pozitivní hodnocení si získal dlouhodobý mezinárodní program Pronino, který má za cíl snižovat počet dětí využívaných jako pracovní síla a pomohl v loňském roce celkem 107 602 dětem. Největším úspěchem společnosti v rámci CSR byla investice do technologických novinek v objemu zhruba 4,6 milionů euro, což je o 5 % více než v roce 2007. Společnost se rovněž zapojila do boje proti globálnímu oteplování omezením spotřeby elektrické energie o 5 % a zavázáním se k dosažení až 30% úspory do roku 2015.

Telefónica se snaží být v oblastech ochrany životního prostředí a společenské odpovědnosti dlouhodobě aktivní. Mezi úkoly a výzvy, které si Telefónica vytyčila pro rok 2009, patří například zavedení systému globálního řízení životního prostředí ve více než polovině útvarů společnosti, zvýšení indexu spokojenosti zákazníka nebo zajištění školení 80 % zaměstnanců v Etických zásadách podnikání. Díky tomuto přístupu se skupina stala předním světovým subjektem v oblasti udržitelného rozvoje podle prestižního mezinárodního indexu Dow Jones Sustainability. Celkové skóre skupiny se v letošním roce zlepšilo z 81,4 bodů na 86 bodů, což je o 28 % nad průměrem sektoru a o 5,6 bodů více než v roce 2008. Telefónica podle tohoto hodnocení vystupuje nadprůměrně ve všech třech oblastech CSR: v ekonomické 93 bodů (31 % nad průměrem), environmentální 73 bodů (19 % nad průměrem) i sociální 86 bodů (29 % nad průměrem).

"Dow Jones Sustainability je index, jehož součástí se mohou stát jen nejvyspělejší světové společnosti z hlediska dodržování zásad trvale udržitelného rozvoje. Zařazení do tohoto indexu a obsazení vedoucí pozice je důkazem správného přístupu k realizaci strategie trvale udržitelného rozvoje naší společnosti,"popisuje Luis Abril, generální sekretář pro technické záležitosti ředitele společnosti Telefónica, a dodává: "Součástí tohoto indexu jsme již šest let. S jeho pomocí jsme schopni identifikovat oblasti, ve kterých můžeme dosáhnout dalšího zlepšení. Strategie má tři hlavní pilíře - udržitelnost, inovaci a změnu. Naším cílem je v souladu s těmito pilíři dosáhnout všech kroků stanovených ve strategii."

Stejně jako globální skupina, i česká pobočka O2 vydala interaktivní brožuru, ve které shrnuje klíčové CSR projekty a akce realizované v loňském roce. Veliký úspěch zaznamenal v loňském roce projekt Daruj krev s O2, kterým společnost usiluje o zlepšení situace bezpříspěvkového dárcovství v ČR. Celkem se do tohoto projektu zapojilo přes 500 zaměstnanců. Významná je i podpora Fair Trade produktů a výrobků chráněných dílen. V roce 2008 odebrala společnost tyto výrobky v hodnotě necelých tří miliónů Kč.

Podrobnější informace na www.cz.o2.com/odpovednost


| Diskuse | Tiskové zprávy