T-Systems - zelená iniciativa ICT

16. 10. 2009 08:20    Rubrika: Tiskové zprávy

k životnímu prostředí.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním zněníSpolečnost T-Systems identifikovala osobní počítače, tiskárny a monitory, které mají vysoké nároky na spotřebu elektrické energie, a omezuje jejich provoz. Úsporným hardwarem lze při srovnatelném výkonu přístrojů snížit spotřebu o více než jednu polovinu.
T-Systems tak chce tímto opatřením snížit vlastní provozní náklady a zároveň šetřit životní prostředí. Zelený aspekt IT infrastruktury má vystupovat výrazněji do popředí také v zákaznických projektech.

Dodavatelé T-Systems se musejí již zhruba tři roky zavazovat, že jejich produkty splňují požadavky směrnice o ekodesignu (2005/32/EG) a směrnice EU o chemikáliích REACH-VO. Společnost T-Systems chce nyní, při výběru hardwaru nad rámec těchto směrnic, klást větší důraz na nízkoenergetické přístroje. „Jako celosvětově vedoucí poskytovatel ICT služeb máme velký vliv na ekonomické dění“, uvedl Klaus Werner, člen vedení T-Systems odpovědný za finance a controlling. „Volíme-li náš hardware cíleně podle ekologických hledisek, podporujeme tak vývoj produktů šetrných vůči životnímu prostředí.“

Udržitelnost a ochrana životního prostředí jsou rovněž pevnou součástí podnikatelských zásad koncernu Deutsche Telekom. První cíle
v ochraně klimatu Deutsche Telekom definoval již před 15 lety. Ve Strategii korporátní odpovědnosti (CRS) se tehdy zavázal snižovat emise CO2.


| Diskuse | Tiskové zprávy