Motorola Global Day of Service

19. 10. 2009 19:15    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Motorola, vedoucí poskytovatel služeb a řešení v oblasti datových přenosů, oznamuje, že 108 jejích zaměstnanců z české pobočky se v Praze a Brně dobrovolně zúčastnilo již čtvrtého každoročního celosvětového programu veřejných služeb „Global Day of Service“, který proběhl tento týden. Letošní ročník Celosvětového dne služeb veřejnosti se konal na téma „Green & Global“ a zabýval se projekty zaměřenými na řešení pro trvale udržitelný rozvoj vzdělávání a životního prostředí. Celkem se akce zúčastnilo téměř 8 000 zaměstnanců společnosti Motorola ze 41 zemí.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním zněníZaměstnanci společnosti Motorola polovinu svého pracovního dne pomáhali s více než 300 projekty, které se snaží řešit různé společenské problémy, jako jsou vzdělání, udržitelnost životního prostředí a veřejné služby.

Prospěch z dobrovolné práce zaměstnanců společnosti Motorola mělo 8 organizací
v následujících projektech:

• Centrum pro rodinu, Praha – Dobrovolníci v této neziskové organizaci vymalovali čekárnu a koupelnu, a renovovali prahy. Během jednoho dne tak tyto drobné práce pomohly vylepšit prostředí centra, kde matky se svými dětmi získávají řádnou péči, kterou potřebují.

• Kociánka, Brno – Zaměstnanci společnosti Motorola strávili čas s tělesně postiženými dětmi z ústavu Kociánka. Pomáhali jim s prací v dílnách, na zahradě prováděli terénní úpravy, naváželi zeminu a vysazovali živý plot.

• Tereza, Brno – Dobrovolníci se podíleli na společných aktivitách (procházky, hraní her, čtení pohádek, malování apod.) s 20 těžce postiženými dětmi (fyzicky i mentálně) z brněnského domova pro osoby se zdravotním postižením Tereza.

• Nojmánek, Brno - Dobrovolníci se podíleli na společenských aktivitách (procházky, výlet, hraní her apod.) s 20 těžce postiženými dětmi (fyzicky
i mentálně) z brněnského domova pro osoby se zdravotním postižením Nojmánek.

• Srdíčko, Brno – Dobrovolníci se podíleli na společenských aktivitách (procházky, tancování, pomoc v dílnách, hry apod.) se 40 těžce postiženými dětmi (fyzicky i mentálně) z brněnského domova pro osoby se zdravotním postižením Srdíčko.

• Škola pro zrakově postižené, Brno – Dobrovolníci se celý den věnovali slepým dětem – hraní, práce na zahradě, jednoduché údržbářské práce (malování lavic), procházka s dětmi předškolního věku, výlet, pomoc při hipoterapii apod.

• Tibet, Bučovice – Dobrovolníci pomáhali v rodinném útulku pro opuštěné kočky a psy Tibet (venčení psů, čištění kotců pro kočky, úprava a čištění terénu, navážení krmení apod.)

• Naděje, Brno - Dobrovolníci strávili čas v domě pro seniory Naděje a pomáhali s domácími pracemi typu čištění oken, natírání dveřních rámů či práce na zahradě apod.

„Je nám ctí pracovat již čtvrtý rok pro tak nadšené a užitečné organizace, abychom pomohli zlepšovat společnost, ve které pracujeme a žijeme,” uvádí Petr Špinar, Country Manager společnosti Motorola. „Celosvětový den služeb veřejnosti nám umožňuje, abychom společně s našimi partnerskými organizacemi pracovali na našich společných cílech, jako je lepší vzdělání, sociální pomoc a ochrana životního prostředí.”

Stejně jako v minulých letech bude za každého zaměstnance, který se zúčastní této akce, nadace Motorola Foundation ve spolupráci s organizací Carbonfund.org financovat zasazení stromu v jedné z pěti odlesněných oblastí světa, což sníží uhlíkovou stopu tohoto dne. Tento rok budou navíc na počest každého zaměstnance, který znovu použil tričko společnosti Motorola z předcházející akce, zasazeny čtyři stromy. Společnost Motorola chce zároveň posílit svůj závazek k recyklaci elektronického zboží, a tak vyzývá své zaměstnance, aby donesli použité mobilní telefony k recyklaci a napomohli tak k zasazení dalších stromů.

„Naše uznání a obdiv patří všem zaměstnancům společnosti Motorola, kteří s osobním nasazením věnovali svůj čas a úsilí těm, kteří jsou odkázání na pomoc druhých. Klienti občanského sdružení Naděje byli potěšeni přítomností mladých lidí, kteří do domova pro seniory vnesli příjemnou a veselou atmosféru,” říká Dana Zvonková z občanského sdružení Naděje.

Díky dlouhé tradici věnovat něco i společnosti, která trvá již od roku 1953, se zaměstnanci všech divizí společně s nadací Motorola Foundation každý rok scházejí a organizují akci, jejímž cílem je podpora služeb veřejnosti. Tato aktivita zároveň napomáhá týmové práci a umožňuje kolegům v rámci celé společnosti připojit se
k organizacím, které se snaží řešit kritické sociální problémy.

Závazek společnosti Motorola podporovat udržitelnost životního prostředí nekončí spolu s aktivitou Global Day of Service. Od roku 2005 snížila Motorola svou uhlíkovou stopu o 20 %, a to díky opatření, která šetří energií, dále konsolidací vybavení a nákupem energie z obnovitelných zdrojů. V roce 2009 nakupuje Motorola více než 78 miliónů kilowatt hodin (kWh) v certifikátech obnovitelné energie (REC – renewable energy certificates) s certifikátem Green-e, které jsou generovány z větrné energie.

Pokud se chcete dozvědět více o Global Day of Service společnosti Motorola, prosím, navštivte www.motorola.com/giving.


| Diskuse | Tiskové zprávy