CeBIT 2010 Hannover

23. 10. 2009 10:06    Rubrika: Tiskové zprávy

- Bohatší náplň a nové cílové skupiny

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění
Madrid. Pět měsíců před začátkem veletrhu CeBIT 2010 je podle informací veletržní správy Deutsche Messe AG vše na dobré cestě. „Příprava na veletrh CeBIT 2010 běží naplno. Na mezinárodních trzích ICT je ohlas velmi pozitivní,“ řekl Ernst Raue, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG, ve čtvrtek v Madridu u příležitosti podepsání smluv se Španělskem, partnerskou zemí veletrhu.

„V některých regionech již jsou opět malé náznaky konjunktury, které se brzy projeví i v dalších zemích, a proto bude mít veletrh CeBIT na jaře příštího roku ještě větší mezinárodní význam,“ dodal E. Raue. „Kdo se chce podílet na započatém hospodářském růstu, musí přijet na veletrh CeBIT. Jen v pozitivní náladě mezinárodního centra obchodu, jakým je veletrh CeBIT, mohou vznikat nové zakázky a následně zisk.“

Inovační síla průmyslu ICT jako zdroj impulzů v aplikačních branžích
Mezinárodní trh ICT i nadále charakterizuje nejistota v odborné oblasti, řekl E. Raue. Vyjádřil jistotu, že výnosy budou díky konjunktuře více než průměrné obzvláště v průmyslu ICT. „Inovace v oblasti ICT umožňují téměř ve všech aplikačních oblastech rozmach, protože řešení jsou stále účinnější a v podnicích a firmách tak může vznikat nový potenciál růstu. Inovační síla v tomto průmyslovém odvětví je zdrojem impulzů v uživatelských branžích.“

Španělsko využije veletrh CeBIT jako mezinárodní tržiště
Partnerskou zemí veletrhu CeBIT bude v roce 2010 Španělsko. „Už nyní velmi úzce spolupracujeme se svazy a vládními orgány,“ řekl E. Raue. „Španělská strana je pevně rozhodnuta využít šance, které skýtá tato jedinečná mezinárodní akce.“ Partnerská země bude na výstavišti i v hlavním městě Dolního Saska Hannoveru vidět. Španělsko zde chce předvést důkazy o své výkonnosti v sektoru informačních a telekomunikačních technologií.

Karl-Heinz Streibich, předseda představenstva Software AG, zdůraznil: "Španělsko je dnes pro německé firmy jedním z nejdůležitejších trhů. Například společnost Software AG, která má téměř 700 zaměstnanců, má ve Španělsku zastoupení už 25 let. Rozumí se proto samo sebou, že jsme podpořili rozhodnutí veletrhu CeBIT pozvat Španělsko jako partnerskou zemi." K.-H. Streibich dále řekl: "Veletrh CeBIT je naší výkladní skříní, jeho cílem je společně podpořit rozvoj sektoru High-Tech. CeBIT je naším barometrem."

„Pro španělské vystavovatele, ale i pro všechny ostatní podniky, které budou vystavovat na veletrhu CeBIT 2010, bude mnoho možností navázat a upevnit obchodní vztahy,“ doplnil E. Raue. Veletržní správa počítá s účastí španělské strany na vysoké úrovni na zahajovací slavnosti.

Rozšířená náplň a nové cílové skupiny
Veletrh CeBIT 2010 rozšíří svůj program o další témata a osloví nové cílové skupiny. Stěžejním tématem letos bude Connected Worlds. „Stále výkonnější zařízení umožňují spojit stále více možností použití“ řekl E. Raue. Díky technicky stále výkonnějším sítím jsou na webu k dispozici etablované i stále nové nabídky. „Na poslední trendy poukáže na veletrhu CeBIT nové fórum věnované širokému pásmu.“

Ještě více než dosud se veletrh CeBIT zaměří na logistickou branži a automobilový průmysl. Pod novým názvem „CeBIT Destination ITS“ (Intelligent Transport Systems) představí CeBIT celý procesový řetězec inteligentní dopravní telematiky. Hala č. 7 bude nově věnovaná tématům telematika, navigace, doprava, logistika a Automotive Solutions.

Poprvé bude v nabídce veletrhu CeBIT i prezentace „Advanced Office & Conference Solutions“ s řešeními z oblastí projekce, konferenční techniky, Office Processes a vybavení kanceláří. Novinkou bude rovněž téma „Next Level 3D“. Zde budou na jednom místě k vidění rozmanité technologie 3D-stereoskopie pro kino, domov i kancelář.

Nový společný stánek „Internet TV“ umístěný v rámci stěžejní výstavní oblasti „Internet & Mobile Solutions“ je zajímavý především pro reklamní průmysl. Představí veškerou nabídku na téma pohyblivý obraz: od IPTV, Web TV, Mobile-TV a Corporate TV až po aktuální streamingové technologie.

Povinným tématem je nyní v podnicích a jejich odděleních vývoje a nákupu téma Green IT. Tato stěžejní výstavní oblast veletrhu CeBIT osloví každého, kdo klade důraz na snižování nákladů, udržitelnost a firemní a sociální zodpovědnost.

Mimořádný význam je přikládán hlediskům bezpečnosti a financovatelnosti. Témata jako bezpečnost IT a Banking & Finance tak budou na veletrhu CeBIT 2010 poprvé společně pod jednou střechou.

CeBIT rozšiřuje důvěru v budoucnost
E. Raue na závěr zdůraznil, že pět měsíců před začátkem akce je obtížné předpovědět charakter veletrhu CeBIT 2010. „Stále více podniků se vzhledem k současné obtížné situaci rozhoduje na období jednoho čtvrtletí. Přesto věříme, že počet vystavovatelů bude v roce 2010 přibližně na stejné úrovni jako v letošním roce.“

O veletrhu CeBIT
Veletrh CeBIT je nejvýznamnější světový veletrh digitálního průmyslu. Výstava a kongres se zaměřují na řešení informačního a komunikačního průmyslu ve všech oblastech práce a života. Veletržní správa Deutsche Messe AG organizuje na jaře v Hannoveru veletrh CeBIT od roku 1986 každý rok. Ke stěžejním výstavním oblastem veletrhu CeBIT 2010 (2. - 6. března) patří vedle hlavního tématu \xB4Connected Worlds\xB4 výstavní oblasti Business IT, Green IT, Internet & Mobile Solutions, Webciety, Destination ITS, TeleHealth, Security, Banking & Finance, Communications, ICT Infrastructure a Planet Reseller. Partnerskou zemí veletrhu CeBIT 2010 je Španělsko. Další informace o veletrhu CeBIT jsou k dispozici na internetové adrese www.cebit.de


| Diskuse | Tiskové zprávy