T-Systems udělila zvláštní cenu společnosti Aipremon

26. 10. 2009 20:53    Rubrika: Tiskové zprávy

Soutěž evropské satelitní navigace: Navigace v pečovatelské službě – zvláštní cenu T-Systems získala firma Aipermon specializovaná na telemedicínu.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost T-Systems udělila v rámci šestého ročníku soutěže evropské satelitní navigace (ESNC) zvláštní cenu mnichovské firmě Aipermon specializované na telemedicínu. V soutěži jsou od roku 2004 každoročně vyznamenávána nejlepší uživatelská řešení pro budoucí satelitní navigační systém Galileo. Na zvláštní cenu T-Systems došlo celkem 39 přihlášek. Hledala se řešení, která lépe zabezpečují život osob vyžadujících péči a seniorů a poskytují jim větší osobní prostor.

Vlastními silami vyvinutá aplikace AiperCare využívá satelitní navigaci k dálkové péči o seniory a postižené v domácím ošetřování. Pokud nastanou určité, předem definované situace, podle zadaného výstražného profilu informuje krátkou textovou zprávou příbuzné, známé či pečovatele. Je to technicky možné proto, že řešení kombinuje pohybová čidla se satelitním vyhledáváním a mobilní telefonií.

Opustí-li například osoba sama domov, informuje vysílač připevněný na oděvu automaticky pečovatele, který poté, pokud dojde k pádu, zjistí pomocí navigačního systému aktuální místo nehody a může vyslat pomoc. Ve výpočetním středisku funguje jako prostředník pečovatelské služby centrální server.

Společnost T-Systems, jako specialista na mýtné a integrátor řešení pro železniční dopravu a plánování tras nákladních automobilů, s úspěchem působí již řadu let v oboru satelitní dopravní telematiky. Jako poskytovatel ICT služeb a partner Německého střediska pro letectví a kosmonautiku (DLR) provozuje značnou část infrastruktury ICT v kontrolním středisku v Oberpfaffenhofenu. Patří k tomu místní síť (LAN), pracoviště zaměstnanců a provoz telefonního systému a osobních počítačů. Společnost T-Systems v rámci programu Galileo navíc poskytuje rozsáhlé poradenské služby a uchází se o síťové propojení všech pozemních stanic.
T-Systems podporuje DLR v oblasti designu a vývoje systémů údržby a logistiky pro systém Galileo. To zahrnuje mimo jiné organizaci a dodávky náhradních dílů, například pozemním stanicím a kontrolním střediskům. Poskytovatel ICT používá pro řízení logistiky mezinárodně uznávaný postup péče o systémy po celou dobu jejich životnosti a splňuje tak požadavky evropské organizace pro kosmický výzkum ESA.


| Diskuse | Tiskové zprávy