HP rozšiřuje své ekologické aktivity

10. 11. 2009 19:40    Rubrika: Tiskové zprávy

Global Forest & Trade Network (GFTN) je iniciativou WWF, jejímž úkolem je zastavit nelegální těžbu dřeva, podporovat zlepšení lesního hospodářství a současně nasměrovat světový trh k záchraně cenných a ohrožených světových lesů. Od svého založení v roce 1991 je GFTN nejdéle fungující a největší lesnický program na světě, který pomáhá stovkám společností s vyhodnocením zásobování a realizací vhodných akčních plánů k zajištění udržitelných dodávek. Díky tomu, že pomáhá vytvořit obchodní vazby mezi společnostmi, které se zavázaly k zodpovědnému lesnímu hospodářství, vytváří GFTN tržní podmínky, které přispívají k ochraně lesů a přinášejí ekonomické i sociální výhody firmám či lidem, kteří na nich závisí. S kombinovaným ročním obratem ve výši 64 miliard USD představuje obchod účastníků programu GFTN 16 % všech produktů lesního hospodářství, které jsou každý rok na celém světě nakoupeny či prodány. Více o tom, jak GFTN podporuje zodpovědné lesní hospodářství a obchod, lze najít na webu www.worldwildlife.org/naftn.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění| Diskuse | Tiskové zprávy