T-Systems získává podíl ve společnosti Portavita

11. 11. 2009 20:18    Rubrika: Tiskové zprávy

T-Systems investuje na zdravotnickém trhu a získává podíl v nizozemské jedničce na dokumentaci o pacientech s chronickými chorobami

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

T-Systems sází na integrované a elektronické zdravotnictví.
Společnost T-Systems ze skupiny Deutsche Telekom získává pozice na rostoucím zdravotnickém trhu. Nově získala podíl v nizozemské společnosti Portavita. Obě společnosti tuto skutečnost oznámily na společné tiskové konferenci. Portavita zaujímá v Nizozemsku vedoucí pozici v nabídkách řešení pro integrovanou péči o chronicky nemocné pacienty podporovanou ICT.

T-Systems prostřednictvím této transakce rovněž přebírá podíly v nizozemské vývojářské firmě MGRID, která je partnerským podnikem Portavita specializovaným na vývoj hardware a software pro aplikace zdravotnických databank.
T-Systems bude nejméně pět let provozovat ve vlastních výpočetních střediscích webový software firmy Portavita, bude společně dále vyvíjet aplikace a pro potřeby zdravotnictví poskytne svoji bezpečnou globální síť a technologie pro IP VPN. Obě firmy by chtěly přizpůsobit osvědčená řešení
z Nizozemska dalším evropským trhům.

Holger Hille, šéf úseku odpovědného za zdravotnictví v T-Systems, k tomu uvedl: „Lékaři a nemocnice budou ještě těsněji spolupracovat ve smyslu integrované péče. Proto investujeme do Portavity a rozšiřujeme tak naše portfolio o špičkový systém elektronických záznamů o pacientech na trhu. Je to záležitost přesahující obor. S tímto systémem mohou pracovat praktičtí a odborní lékaři, zdravotní sestry a další zaměstnanci ve zdravotnictví a
v neposlední řadě i pacient.“

Ředitel společnosti Portavita Evert-Jan Hoijtink uvedl : “T-Systems je silným partnerem, s nímž můžeme naše velmi úspěšné řešení nabízet v Německu i mimo něj, jenž podněcuje rozvoj našeho systému Disease Management System (DMS) pro integrovanou péči o chronicky nemocné pacienty a s nímž můžeme rozšiřovat naši působnost. Jsme etablováni v Nizozemsku a datové propojení poskytovatelů služeb ve zdravotnictví je skutečností již několik let.“

V Holandsku se prostřednictvím řešení Portavita pečuje o 125.000 chronicky nemocných.

Zdravotní pojišťovny aplikovaly u některých onemocnění programy DMS, které umožňují tuto integrovanou péči. V současnosti trpí chronickými nemocemi asi 20 procent obyvatel Spolkové republiky. Jen do konce roku 2008 vzrostl počet smluv mezi zdravotními pojišťovnami, lékaři, odbornými lékaři, nemocnicemi a rehabilitačními klinikami a dalšími zdravotnickými profesemi na více než šest tisíc.

Portavita vyvinula toto řešení ve spolupráci s lékaři, nizozemskými zdravotnickými úřady a velkými zdravotními pojišťovnami. Lékaři
v Nizozemsku v současné době toto řešení používají pro potřeby programů řízení v rámci léčby poruch krvetvorby, cukrovky a astmatu, resp. chronických plicních chorob. Nyní jsou vyvíjeny aplikace pro pacienty s chronickou srdeční nedostatečností a kardiovaskulárními riziky.


| Diskuse | Tiskové zprávy