Acer EcoDisplay - LCD monitory šetrné k životnímu prostředí

10. 12. 2009 19:47    Rubrika: Tiskové zprávy

Úplná nabídka displejů Acer šetrných k životnímu prostředí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost Acer si dobře uvědomuje, jaké dopady mohou mít její výrobky na životní prostředí, a proto navrhuje takové přístroje, které mají po celou dobu životnosti minimální vliv na klima a životní prostředí.

Z toho důvodu usiluje při vývoji svých výrobků, aby splňovaly platné mezinárodní a národní předpisy. Při návrhu výrobků Acer jsou zvažovány nejen potřeby uživatelů, funkce a přidaná hodnota, ale i snížení zátěže životního prostředí již od vlastního zahájení výroby.

LCD monitory Acer EcoDisplay-Ready jsou šetrné k životnímu prostředí v několika ohledech:
- vhodnost výrobku k recyklování
- řádné zacházení se zakázanými látkami
- energeticky úsporné řešení
- malá tloušťka a minimalistický návrh obalu.

LCD monitory Acer splňují rovněž standardy nejznámějších programů zaměřených na podporu výroby energeticky úsporných a ekologicky šetrných zařízení, jako např. Energy Star, EPEAT, TCO atd.

Energy Star® 5.0
Program Energy Star představuje výsledek společného úsilí Agentury na ochranu životního prostředí USA a Ministerstva energie USA z roku 1992, který je zaměřen na značení kancelářského vybavení. Značka Energy Star zaručuje, že kancelářská zařízení se vyznačují zvláštním energeticky úsporným řešením, které zajišťuje nižší spotřebu při běžném provozu, a automaticky přejdou do režimu s nízkou spotřebou, jakmile nejsou používána, avšak bez omezení jejich výkonu.

Všechny LED displeje odpovídají požadavkům Energy Star® 5.0 a ostatní je budou splňovat od ledna 2010. Podle Energy Star 5.0 musí displej vyhovovat nejpřísnějším podmínkám v zapnutém i ve vypnutém stavu a dále v režimu „spánek“. Kromě toho mají monitory Energy Star 5.0 o 20% vyšší účinnost než srovnatelné displeje, které nesplňují tento předpis.

Úsporné technologie
Při vývoji svých výrobků klade Acer vždy důraz na energeticky úsporné vlastnosti. LCD displeje Acer, které využívají dvoulampové podsvícení, mohou snížit spotřebu energie až na 58 % ve srovnání s monitory v běžném provedení se čtyřmi lampami, zatímco s podsvícením LED diodami dosahují vynikající úspory až 63% v porovnání s běžnými monitory.

Podsvícení LED diodami místo běžnými fluorescenčními lampami zaručuje, že displeje s bílými LED diodami neobsahují rtuť, a tedy jsou bezpečnější pro životní prostředí. Provedení s LED lampami však nabízí ještě další přednosti, jako např. nižší spotřebu energie, vyšší účinnost, delší životnost, menší rozměry (a tedy umožňuje navrhnout tenčí provedení) a vyšší odolnost mj. proti poškození vnějšími nárazy.

Použitá technologie ultranízké spotřeby zajišťuje spotřebu monitorů Acer v pohotovostním režimu nižší než 0,1 W.

V souladu s mezinárodními snahami a požadavky neobsahuje většina plastových dílů skříně a mechanických součástí monitorů Acer nebezpečné látky, jako např. PVC a BFR. Především skříň monitoru, lamináty tištěných spojů, konektory a vnitřní kabely jsou vyrobeny bez obsahu PVC a BFR.

Všechny LCD displeje Acer jsou recyklovatelné a jsou baleny do obalových materiálů, které lze znovu použít, a to včetně papíru, polyetylénových sáčků a vložek z expandovaného polystyrénu.


| Diskuse | Tiskové zprávy