Kores a Nadace Terezy Maxové dětem

10. 12. 2009 09:20    Rubrika: Tiskové zprávy

Díky společnosti Kores a Nadaci Terezy Maxové dětem

Kores a Nadace Terezy Maxové dětem

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Přispět lze jednoduše – koupí lepicích tyčinek Kores ze speciální edice

Rádi nakupujete v papírnictví? Nyní si odsud můžete odnést praktického pomocníka a zároveň přispět na charitativní projekt. Z každé lepicí tyčinky Kores z limitované edice prodané do 31. 3. 2010 putuje totiž 1 Kč na projekt Pod křídly. Ten podpořila společnost Kores, přední světový výrobce kancelářských a školních potřeb, spolu s Nadací Terezy Maxové dětem. Náplní projektu je zlepšení komunikace, zvýšení sebevědomí a výuka angličtiny v dětských domovech, tedy dlouhodobá pomoc dětem – vzděláním, nikoliv materiálními dary.

Pro správný psychický vývoj a budoucnost dětí je nezbytné harmonické a podporující rodinné prostředí. Ne každé dítě má však takové štěstí – v České republice vyrůstá 24 tisíc dětí v ústavní výchově. Jejich osud se snaží zvrátit Nadace Terezy Maxové dětem, jejímž posláním je, aby každé dítě mohlo vyrůstat v rodině. Právě s touto nadací se spojila společnost Kores Praha.
Jedním z problémů, které trápí děti z dětských domovů, je nízká úroveň vzdělání a s ní související nedostatečné jazykové znalosti, z čehož pramení snížená šance na úspěšné uplatnění na pracovním trhu. Projekt Pod křídly by rád tuto situaci alespoň trochu změnil. Projekt je založen na pravidelné celoroční výuce anglického jazyka a jeho nezbytnou součástí jsou i několikadenní prožitkové kurzy v přírodě, které doplňují terapeutický charakter celého projektu.
Společnost Kores Praha se zavázala, že na projekt, podporovaný Nadací Terezy Maxové dětem, přispěje 1 Kč z každé prodané lepicí tyčinky Kores z limitované edice. „Domníváme se, že investice do vzdělání dětí je mnohem lepším dárkem než hračky nebo elektronika. Vedle toho, že děti, které se v domově naučí alespoň základy angličtiny, budou mít vyšší šance na budoucí uplatnění na trhu práce, kurzy zároveň posílí jejich sebevědomí, odstraní komunikační bariéry a naučí je zpracovávat informace. Tyto hodnoty jim vydrží na celý život,“ vysvětluje Michaela Lammrová, marketingová manažerka firmy Kores Praha, zvolenou formu podpory.

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. „K tomu, abychom pomohli nepříznivou situaci v České republice změnit, je činnost Nadace Terezy Maxové zaměřena na tři pilíře podpory, jimiž jsou prevence, podpora náhradního rodičovství a kompenzace nedostatků ústavní výchovy kam patří i projekt Pod křídly. Velmi si vážíme podpory společnosti Kores Praha, kterou v této nelehké době rozhodně nepovažujeme za samozřejmou," říká Terezie Sverdlinová, ředitelka marketingu a PR Nadace Terezy Maxové.

Produkty společnosti Kores Praha z limitované charitativní edice jsou k dostání v běžné síti papírnictví.


| Diskuse | Tiskové zprávy