U:fon - nejlevnějším mobilním operátorem v ČR

11. 12. 2009 13:04    Rubrika: Tiskové zprávy

ČTÚ: NEJLEVNĚJŠÍ MOBILNÍ OPERÁTOR V ČESKU JE U:FON

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Podle monitorovací zprávy Českého telekomunikačního úřadu je MobilKom, provozovatel mobilní sítě U:fon, nejlevnějším mobilním operátorem v ČR. Ze srovnání základních tarifů a jejich přepočtení na tzv. roční koš vyplynulo, že MobilKom je dokonce jedním z nejlevnějších operátorů v Evropě.
„Ve všech zkoumaných tarifních kategoriích, které ČTÚ rozděluje podle toho, jak moc zákazníci telefonují, vychází U:fon jako nejlevnější síť,“ říká Jana Studničková, marketingová ředitelka U:fona. Srovnávány byly tři základní kategorie – zákazníci s nízkou, střední a vysokou spotřebou. V rámci srovnávaných evropských poskytovatelů je nejdražší francouzský operátor a nejlevnější jsou anglický a litevský. K nejlevnějším v Evropě se řadí i U:fon. Ostatní čeští operátoři jsou na úrovni průměru srovnávaných zemí.
Zákazníci s nízkou spotřebou
Roční cena za koš mobilních služeb u tarifních zákazníků s nízkou spotřebou se u U:fona pohybuje kolem 94 eur, což je asi 2 400 korun. Konkurenční čeští operátoři jsou dražší a jejich ceny se pohybují od 98,5 do 156,5 eur.
Zákazníci se střední spotřebou
U tohoto segmentu je rozdíl již daleko více patrný. Zatímco roční cena koše mobilních služeb činí u U:fona 195,3 eur, tedy asi 5 000 korun, u dalšího českého operátora v pořadí to je již 330,2 eur, což je více než 1,5násobek ceny U:fona. Nejdražší český operátor v tomto segmentu poskytuje své služby za 464,9 euro za rok, což je v přepočtu asi 11 956 Kč. Pokud si tedy zákazník místo nejdražšího operátora zvolí síť U:fon, ušetří za rok téměř 7 tisíc korun.
Zákazníci s vysokou spotřebou
Jednoduchý průměr srovnávaných evropských států bez České republiky je 578,9 euro. I když jsou všichni čtyři čeští mobilní operátoři pod tímto průměrem, U:fon je opět jasně nejlevnější. S roční cenou 350,2 euro (cca 9 000 korun) nechává české konkurenty daleko za sebou.
Roční ceny košů mají v sobě zahrnutou i daň z přidané hodnoty. Ceny za jednotlivé služby jsou aktuální k datu 20. října 2009 a použitý kurz byl 25,718 Kč/€.


| Diskuse | Tiskové zprávy
Sdílej: