T-Systems zajišťuje telefony pro německé úřady

18. 12. 2009 18:23    Rubrika: Tiskové zprávy

Rámcová smlouva byla podepsána s ministerstvem vnitra

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


T-Systems podepsal rámcovou smlouvu s německým ministerstvem vnitra na řešení a dodávku bezpečných a chytrých telefonů pro 350 vládních organizací. Bezpečná mobilní komunikace již byla představena zástupcům veřejné moci, projekt začíná
s 13 úřady, které jsou především z řad ministerstev. Pět z nich již zahájilo přípravné práce na tomto projektu. T-Systems nyní dodává ministerstvům několik stovek telefonů SiMKo 2 včetně kryptovacích karet a zároveň realizuje nezbytné řešení pro integraci celého systému do ICT infrastruktury úřadů.

„Výběr prvních uživatelů systému SiMKo 2 závisí na německých úřadech – měli by se jimi stát především ministři. Chytré telefony jsou kromě vládních úřadů vhodné i pro komerční sektor, který tak může chránit svou mobilní komunikaci například před kriminalitou „bílých límečků,“ říká Stephan Maihoff, který je ve společnosti T-Systems odpovědný za vývoj bezpečnostních řešení. Chytré telefony SiMKo 2 jsou aktuálně dostupné v rámci telefonu HTC Touch Pro a HTC Touch HD, brzy budou následovat zařízení HTC Touch Pro 2 a HTC Snap. Tato zařízení jsou dostupná i v České republice.

Federální úřad pro informační bezpečnost (BSI) ocenil tato zařízení s řešením od
T-Systems jako „doporučená pro použití v režimu pro veřejnou správu“. Toto ocenění koresponduje s požadavky německých vládních úřadů a komerčních subjektů, které se zaměřují na vysokou bezpečnost.

Bezpečná mobilní komunikace v podobě řešení od T-Systems zahrnuje ochranu nejen samotného telefonu a softwaru, ale zároveň garantuje i bezpečnou práci s tímto telefonem. T-Systems využívá zařízení od výrobce HTC spolu se systémem Microsoft Windows Mobile, který je použit v telefonech SiMKo 2, a zároveň spolupracuje s dodavatelem bezpečnostních řešení Certgate.

Chytrý telefon je vždy nastaven v režimu s krytováním. Krytování zahrnuje přístup do infrastruktury uživatele, přenos dat, operační systém i data uložená v telefonu. Zařízení SiMKo 2 jsou také chráněna pro případ ztráty. Kryptování využívá mechanismy požadované úřady a BSI a je založeno na bázi vložené microSD SmartCard, která integruje bezpečnostní funkce na běžné kartě pro PDA a chytré telefony.

Celý systém od T-Systems pracuje s digitální identitou, certifikáty a důvěryhodným centrem. Centrum může být na bázi zákaznického PKI (public key infrastructure) nebo na ověření přímo u Deutsche Telekomu (Telesec), mateřské firmy T-Systems. Certifikáty jsou uchovávány na speciálně připravené kartě v telefonu. Veškeré operace spojené s používáním telefonu, generováním klíčů a kryptováním fungují jen s touto kartou. To znamená, že jen vlastník, který má kartu a zná k ní přístup, může získat data.

Telefony HTC zajišťují přímé připojení do infrastruktury veřejné moci nebo korporátní sítě, umožňují využívat firemní aplikace a používat další funkce přes zabezpečený VPN tunel. Zařízení se tak stává vysoce bezpečnou mobilní kanceláří. Uživatelé mohou mít přístup ke svým informacím (PIM – personal information management) z libovolného místa a v libovolný čas. Mají tak dostupné například své e-maily, kalendáře a kontakty.
Problém není ani bezpečný přístup na internet. Některé funkce, které mohou představovat bezpečnostní riziko, například kamera, bluetooth, GPS nebo funkce WLAN, jsou v telefonu nedostupné.


| Diskuse | Tiskové zprávy