Roboticky asistovaná chirurgie

19. 10. 2009 16:59    Rubrika: Tiskové zprávy

Roboticky asistovaná chirurgie - nejmodernější způsob chirurgické léčby nádorových onemocnění

Roboticky asistovaná chirurgie

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Roboticky asistovaná chirurgie se začíná nově uplatňovat i při operacích štítné žlázy

Ve dnech 19. – 20. října probíhá na brněnském výstavišti v souvislosti s veletrhem Medical Fair IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE.
Lékaři z celé Evropy si vymění své zkušenosti z oboru roboticky asistované chirurgie. Prim budou hrát témata robotická radikální prostatektomie (nejčastější robotický výkon), současné možnosti roboticky asistované cévní chirurgie, zkušenosti s roboticky asistovanými výkony v oblasti kolorektální chirurgie, ORL výkony na kořenu jazyka a další možnosti roboticky asistovaných výkonů při řešení komplikovaných onkochirurgických onemocnění na ledvinách, játrech a nově i štítné žláze.

Vedle kongresu lékařů bude souběžně probíhat i sesterská sekce kongresu.

Mezi nejzajímavější přednášky budou jiště patřit vystoupení světových odborníků MUDr. Petra Štádlera v oblasti cévní chirurgie. V tomto oboru si drží MUDr. Petr Štádler své výjimečné postavení prvního chirurga na světě, který se pomocí robota daVinci rozhodl udělat operaci velkých cév. Proto je v současné době i spolupracovníkem výrobce robota daVinci firmy Intuitive Surgical v USA a jeho oddělení cévní chirurgie nemocnice Na Homolce se podílí na výzkumu výrobce.

Další český odborník MUDr. Karel Sláma jako první ve střední Evropě odoperoval rakovinu kořene jazyka pomocí robota daVinci a tím umožnil pacientovi vrátit se do normálního života rychle a bez vnějších následků. MUDr. Karel Sláma je ORL odborníkem v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Jeho tým je rovněž součástí světového výzkumného týmu Intuitive Surgical. „Díky našemu odvážnému přístupu v oblasti ORL jsme se stali součástí výzkumného týmu výrobce společnosti Intuitive Surgical a společně s významnými kapacitami z oblasti robotiky z Itálie, Belgie, Korei a Austrálie zkoumáme vliv odstranění kořene jazyka roboticky na chrápání, které by se takto mělo zmenšit nebo úplně odstranit. Průzkum probíhá tak, že monitorujeme pacienta před operací a pak 6 měsíců po operaci ve spánkové laboratoři.“

Bez povšimnutí nesmí zůstat zásluhy na rozvoji robotické kolorektální chirurgie ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny v Brně, kde převratným způsobem zasáhl do rozvoje robotické chirurgie v České republice MUDr. Petr Vlček, který se věnuje organickým poškozením malé pánve a pánevního dna. Tato problematika je u pacientů spojována především s INKONTINENCÍ nebo CHRONICKOU ZÁCPOU. „Díky roboticky asistované chirurgii a operacím, které ve FNUSA provádíme, je dnes možné těmto pacientům naprosto změnit život a vrátit je zpět mezi zdravé lidi, kteří mohou jít do kina nebo do divadla, pracovat a žít kvalitní život.“, říká MUDr. Vlček.
Lidé s poruchami malé pánve a pánevního dna jsou téměř vyřazeni z běžného život, protože díky své organické poruše neudrží moč ani stolici.
FNUSA v Brně rovněž dokáže robotem léčit morbidní obezitu a z ní vyplývající problémy. Léčba morbidní obezity vrací do běžného života pacienty s cukrovkou. Díky redukci váhy pomocí bypassu žaludku robotem je u diabetiků možno dosáhnout až vysazení léčby inzulínem.

Všechny výše uvedené metody léčby nejen že výrazně zlepšují kvalitu života pacientů, ale také šetří díky roboticky asistovaným operacím i BUDOUCÍ NÁKLADY POJIŠŤOVEN – počínaje úsporou krve, zkrácením pobytu na JIP po robotických výkonech, přes výrazné zkrácení doby rekonvalescence až po nižší spotřebu plen u inkotinentních pacientů nebo inzulínu u diabetiků, což jsou v nákladech jednotlivých pojišťoven a sociálního zabezpečení VÝZNAMNÉ a nezanedbatelné položky.


| Diskuse | Tiskové zprávy