T-Systems a ČVUT podepsaly smlouvu o spolupráci

6. 1. 2010 19:49    Rubrika: Tiskové zprávy

T-Systems Czech Republic a České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) podepsaly smlouvu o spolupráci

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost T-Systems Czech Republic uzavřela smlouvu o spolupráci s významnou technickou vysokou školou v ČR – Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT). Úzká spolupráce byla zahájena s Fakultou elektrotechnickou (FEL) a je zaměřena především na realizaci projektů v oblasti ICT. Součástí spolupráce je výměna zkušeností a využití výsledků z fakultních studií a projektů, které tak mohou být uplatněny v praxi, a také spolupráce při zadání a vyhodnocení bakalářských, diplomových, disertačních a závěrečných prací pro studenty. T-Systems také umožňuje studentům stáže uvnitř firmy a částečné nebo plné pracovní úvazky.

„Spolupráce s vysokými školami, především technického zaměření, pro nás představuje významný oboustranný přínos pro další rozvoj oboru ICT a techniky obecně,“ uvádí Anton Zima, který je ve společnosti T-Systems Czech Republic odpovědný za korporátní marketing a komunikaci. „Naše strategie je zaměřena na podporu vzdělávání, společných technických a technologických projektů pro vědecké i komerční účely,“ dodává Radoslav Číry z Oddělení strategie a Business Development.

Navázaná spolupráce umožňuje užší vazbu mezi vědeckým a komerčním sektorem a vzájemnou výměnu informací. Studenti školy tak mají možnost zúročit své teoretické zkušenosti a získávat důležité informace pro budoucí praxi. Společnost T-Systems tímto krokem posiluje své ambice stát se významným partnerem vzdělávacích institucí v ČR, především v oblastech ICT a systémové integrace.


| Diskuse | Tiskové zprávy