Infinity jako první s novou službou Microsoft

14. 1. 2010 12:31    Rubrika: Tiskové zprávy

Infinity jako první s novou službou Microsoft

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Infinity jako první v České republice nabízí ve spolupráci se společností Microsoft možnost zakoupení proaktivních a reaktivních služeb koncovým zákazníkům v menších objemech oproti dříve nabízené variantě dostupné pouze se smlouvou MS Premier Support.

Mezi nejatraktivnější nabízené služby bezesporu patří
• Proaktivní služby, které zahrnují

- účast na specializovaných MS Premier technických seminářích (workshopy)
- provedení urgentní analýzy prostředí (health checky, RAP)
- formální analýzy prostředí prováděné Microsoft specialisty pro některé produkty společnosti Microsoft, včetně Exchange, Active Directory, SQL Server, Internet Information Server (IIS) a Systems Management Server (SMS). Při kontrole stavu, Microsoft hodnotí výkonnost a uspořádání výrobních systémů, na nichž jsou tyto produkty nasazeny a upozorňuje na potenciální problémy nebo chyby jednorázové poradenské a konzultační služby / přístup k best practices
- kontrolu zdrojových kódů

• Reaktivní služby, které zahrnují

- vyřešení problému (známá také pod názvem "break-fix" support) týkající se Microsoft software na základě předplacených hodin (lokálně/vzdáleně) zkušenými specialisty/týmem z oblasti na danou technologii


| Diskuse | Tiskové zprávy