HP - finanční pomoc obětem zemětřesení na Haiti

18. 1. 2010 21:24    Rubrika: Tiskové zprávy

„Celý svět je šokován ničivou přírodní silou, která zasáhla Haiti, a jejími následky. Podporovat organizace, které zajišťují okamžitou pomoc obětem zemětřesení na Haiti, považujeme z lidského hlediska za povinnost,“ řekla Marcela Perez de Alonso, předsedkyně Nadace společnosti HP a výkonná vicepresidentka divize lidských zdrojů v HP. „Cesta k odstranění škod bude ještě velmi dlouhá, HP se proto bude i nadále snažit prostřednictvím svých zákazníků, partnerů a zaměstnanců o zajištění průběžné podpory obětem a další pomoci, aktuálně zejména při obnově kritické infrastruktury zničené zemětřesením.“

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění| Diskuse | Tiskové zprávy