Deutsche Post DHL rozšiřuje spolupráci s T-Systems

28. 1. 2010 15:25    Rubrika: Tiskové zprávy

Deutsche Post DHL rozšiřuje spolupráci v oblasti IT se společností T-Systems

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

• Rozšíření kontraktu do roku 2014 má za úkol redukci nákladů.
• Další služby svěřené do péče T-Systems.

Deutsche Post DHL a společnost T-Systems dosáhly dohody ohledně rozšíření spolupráce. Stávající kontrakt, který zahrnuje datová centra, infrastrukturu a outsourcing desktopů, byl prodloužen a naplánován až do roku 2014. Současně s touto dohodou uzavřela přední logistická a poštovní firma smlouvu na rozšíření služeb
s T-Systems. Kontrakt v hodnotě stovek milionů euro je součástí globální iniciativy společnosti Deutsche Post DHL k dosažení vyšší efektivity v oblasti IT a telekomunikací. Uzavřený kontrakt se společností T-Systems má za cíl ušetřit více než 400 milionů euro v příštích pěti letech.

„Kontrakt s T-Systems představuje důležitý krok vpřed při optimalizaci naší IT infrastruktury v Německu a bude mít přínos i pro naše zákazníky,“ řekl Johanes Helbig, manažer IT v poštovní divizi Deutsche Post DHL. „Spolupráce s T-Systems nám přináší trvalý impuls pro zlepšování našich procesů a šetří náklady.“

Kromě služeb, které jsou poskytovány v současné době, bude nový kontrakt pokrývat další řešení s přidanou hodnotou. T-Systems převezme odpovědnost za kompletní fungování procesů mezi Deutsche Post DHL a jejími zákazníky. Tato odpovědnost zahrnuje převzetí provozu 65 aplikací včetně dalších služeb, které byly doposud v péči dodavatelů Deutsche Post DHL. Zároveň s převzetím provozu přejde 100 zaměstnanců Deutsche Post DHL do T-Systems, a to k 1. dubnu 2010.

„Rozšíření kontraktu s Deutsche Post DHL o řešení, která jsou za hranicí tradičního outsourcingu a infrastrukturních služeb, jsou pro nás velmi podnětná,“ uvedl Reinhard Clemens, člen představenstva Deutsche Telekom a generální ředitel T-Systems. „Doplnění našeho týmu zaměstnanců o specialisty Deutsche Post DHL nám pomůže rozšířit naše zkušenosti z logistického odvětví a aplikací SAP. Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo získat zakázku, která je přínosná pro všechny zúčastněné strany.“

Obdobnou smlouvu s Deutsche Post DHL se v polovině prosince loňského roku podařilo podepsat v Severní Americe a tato smlouva zahrnuje služby poskytované v USA. Od prvního ledna 2010 převzala společnost T-Systems datové centrum v Scottsdale. I tento kontrakt byl podepsán na pět let a pohybuje se v řádu desítek milionů eur.

Služby a řešení s přidanou hodnotou v podobě outsourcingu desktopů, datových center, managementu aplikací a dalších inovativních a moderních řešení v ICT poskytuje
T-Systems zákazníkům i v České republice. Pro zákazníky, kteří mají své aktivity nebo pobočky v zahraničí, je možné realizovat hostovaná řešení a služby datových center
T-Systems po celém světě, nově lze poskytovat kapacity a služby i v moderním centru v jihovýchodní Asii - Singapore.


| Diskuse | Tiskové zprávy