Symantec - studie o Stavu datových center v roce 2010

5. 2. 2010 17:40    Rubrika: Tiskové zprávy

Studie společnosti Symantec o stavu datových center v roce 2010 ukazuje, že středně velké podniky se dostávají na špici vývoje

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Hlavním problémem je složitost datových center, velký počet aplikací a plán obnovení po havárii

Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) zveřejnila výsledky své studie o Stavu datových center v roce 2010. Studie, která byla nyní zpracována již třetím rokem, zjistila, že středně velké podniky (2 000 až 9 999 zaměstnanců) spíše než malé nebo velké podniky zavedou špičkové technologie, například cloud computing, deduplikaci, replikaci, virtualizaci úložišť a nepřetržitou ochranu dat, za účelem snížení nákladů na IT a omezení rostoucí složitosti. Datová centra ve středně velkých podnicích také vykazují vyšší aktivitu, což se odráží v tom, že více manažerů IT předpovídá pro rok 2010 významné změny v datovém centru a nové aplikace. Středně velké podniky také přikládají větší význam získávání pracovníků a školení zaměstnanců než jejich malé a velké protějšky. Studie vychází z průzkumu provedeného v listopadu 2009 mezi 1 780 manažery datových center ve 26 zemích.

Nejdůležitější zjištění studie:
• Středně velké podniky jsou iniciativnější a odvážnější v inovacích než malé nebo velké podniky. Zavádějí nové technologie, například cloud computing, replikaci a deduplikaci, o 11-17 % častěji než malé nebo velké podniky.

• Mezi hlavní problémy datových center patří zvýšená složitost a příliš mnoho aplikací. Většina podniků má 10 nebo více iniciativ zaměřených na datová centra, které hodnotí jako poněkud nebo velice důležité, a 50 % respondentů očekává v roce 2010 „významné“ změny ve svých datových centrech. Polovina všech podniků udává, že počet aplikací roste poněkud/rychle, a pro polovinu je obtížné a nákladné plnit smlouvy o úrovni služeb. Třetina všech podniků udává, že příliš mnoho aplikací nepříznivě ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Složitost zvyšuje také pokračující růst objemu dat, kvůli kterému 71 % organizací zvažuje technologie redukce dat, jako je například deduplikace.

• Nejdůležitější iniciativy v roce 2010 jsou zabezpečení, zálohování a obnovení a nepřetržitá ochrana dat, po nich následuje virtualizace. 83 % podniků hodnotilo zabezpečení jako poněkud nebo velice důležité. 79 % podniků uvedlo, že zálohování a obnovení je poněkud nebo velice důležité, a 76 % označilo nepřetržitou ochranu dat za jednu ze svých nejdůležitějších iniciativ.

• Počty zaměstnanců a rozpočty zůstávají na nízké úrovni a polovina všech podniků udává, že mají poněkud nebo velice nízký počet zaměstnanců. Nalezení finančních zdrojů a kvalifikovaných uchazečů představuje největší problém náboru zaměstnanců. 76 % podniků má tento rok stejný nebo vyšší počet nevyřešených požadavků na přijetí nových zaměstnanců.

• Stále zůstává prostor pro zlepšení v oblasti obnovení po havárii. Jedna třetina plánů obnovení po havárií není zdokumentovaná nebo vyžaduje dopracování a často nezahrnuje důležité součásti IT, například cloud computing, vzdálené kanceláře a virtuální servery. Problém dále zhoršuje to, že téměř třetina podniků neprovedla v minulých 12 měsících kontrolu svých plánů obnovení po havárii.

• Podniky se i nadále zaměřují na ochranu virtuálních počítačů. 82 % podniků zvažuje, že v roce 2010 zavedou technologie virtuálních počítačů. Respondenti uváděli, že největším problémem ochrany dat ve virtuálních počítačích je granulární obnovení v rámci bitových kopií virtuálních počítačů.

Citace
• „Datová centra jsou stále složitější a obtížněji se spravují a proto se pozornost obrátila k technologiím a iniciativám, jako je cloud computing a deduplikace dat, které zjednoduší správu a umožní okamžité snížení nákladů,“ řekl Deepak Mohan, senior vice president, Information Management Group ve společnosti Symantec.

Doporučení
• Pro středně velké podniky, které iniciativně zavádějí nové technologie, ale zpravidla nemají zaměstnance s takovými odbornými znalostmi jako velké organizace, je obzvláště důležitý software, který podporuje heterogenní prostředí.
• Organizace by měly nasazovat deduplikaci blíže ke zdroji informací, aby omezily množství redundantních dat a snížily náklady spojené s úložišti a sítí.
• Správci datových center potřebují začít využívat při správě úložišť v heterogenních prostředích serverů a úložišť nové technologie, například správu prostředků úložišť, dynamické zajišťování, deduplikaci, virtualizaci úložišť a nepřetržitou ochranu a obnovení dat, které jim pomohou zastavit neustálé nakupování úložišť. Organizace, které pojaly správu úložišť komplexně, mají růst rozpočtů na úložiště pod kontrolou a často nákup úložišť odkládají na pozdější dobu.
• Testování obnovení po havárii je neocenitelné, ale může podstatně ovlivnit činnost organizace. Podniky by se měly snažit zlepšit úspěšnost testování zkoušením a zaváděním metod testování, které nenarušují běžný provoz.
• Organizace by měly zjednodušit správu informací zavedením jediné jednotné platformy ochrany fyzických a virtuálních počítačů.

Zdroje informací
• Podívejte se na video 2010 Symantec State of the Data Center.
• Podívejte se na kompletní studii 2010 Symantec State of the Data Center.
• Prohlédněte si prezentaci 2010 Symantec State of the Data Center na webu Slideshare.net.
• Podívejte se na studii 2008 Symantec State of the Data Center.


| Diskuse | Tiskové zprávy