Microsoft a GIST - kompetenční centrum pro business intelligence

11. 2. 2010 18:16    Rubrika: Tiskové zprávy

Microsoft a GIST zakládají kompetenční centrum pro business intelligence

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Cílem centra je zvýšit efektivnost řídicích systémů a podpořit testování nejnovějších technologií

Při příležitosti připravovaného uvedení nové generace technologií pro řešení business intelligence (BI), která zahrnuje SQL Server 2008 R2, SharePoint 2010 a Office 2010, zakládají společnosti GIST a Microsoft společné kompetenční centrum BI. Hlavním posláním centra je předat zájemcům zkušenosti, které podpoří trvalé zvyšování efektivnosti jejich řídicích systémů. Kompetenční centrum dále nabídne příležitost otestovat si v praxi nejnovější technologie pro řešení datových skladů a BI. Zájemci si budou moci objednat odborné školení či konzultační den
a diskutovat způsoby řešení priorit a postupy implementace včetně testovacího provozu.
„Jsme přesvědčeni, že tento projekt je zajímavou příležitostí, jak konzultovat zkušenosti
a přínosy reálných projektů včetně ukázek využití nejmodernějších BI technologií,“ komentuje důvod zapojení do projektu David Hruška, manažer serverové divize, Microsoft.
„Prostřednictvím kompetenčního centra BI se snažíme působit zejména na zvyšování efektivnosti systémů řízení, které jsou v současném vysoce konkurenčním prostředí nezbytným předpokladem úspěchu, protože umožňují řídit plánování, kvantifikování, ale i dosahování cílů, a to
v souladu s celkovou vizí a strategií,“ říká Petr Wurm, obchodní ředitel, GIST.
Návštěvníci kompetenčního centra pro BI se mohou seznámit s typickými příklady nasazení řešení pro podporu rozhodovacího procesu, především pak s řešeními z oblasti finančního controllingu, reportingu, finančních a datových analýz, plánování či business modelování. Zajímavý pro zákazníky může být také pohled na tato řešení ze specifického vertikálního pohledu, který v rámci centra pokrývá oblast dodavatelského a spotřebního průmyslu, utilit, leasingu, spedice, dopravních podniků, obchodních společností a veřejné správy. Ukázky zahrnují například fungující řešení ve společnostech Hella Autotechnik Mohelnice, Veolia Voda Česká republika Praha, ČSOB Leasing Praha, Dopravní podnik Ostrava, Ferona Praha a mnoha dalších.
Více informací o novém kompetenčním centru BI v Hradci Králové je možné najít na http://www.gist.cz/bicc/.


| Diskuse | Tiskové zprávy