Acer - spolupráce s Mezinárodním olympijským výborem

17. 2. 2010 18:57    Rubrika: Tiskové zprávy

dosáhla nového mezníku

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost Acer byla vždy přesvědčena, že sport a technika sdílejí stejné ideály: sílu, odhodlání, vášeň, soutěživost, soudržnost, dovednost, obratnost a vůli přijímat nové výzvy – to všechno mají společné. Společnost Acer dokázala, jaký význam přikládá podpoře sportu tím, že se stala partnerem olympijských her. Může tedy být oprávněně hrdá, že patří k celosvětovým TOP partnerům olympijského hnutí.

“Spolupráce s Mezinárodním olympijským výborem přinese zcela nové podněty,” prohlásil Gianfranco Lanci, výkonný ředitel a president Acer Inc. “Acer se stane součástí obrovské komunity lidí s rozdílnými názory a pocity, kteří však mají jediný cíl – podpořit otevřený dialog založený na vzájemné solidaritě a podpoře. Z hlediska této perspektivy jsou rozdíly výhodné pro všechny strany, což je v souladu s cíli společnosti Acer vyvíjet snadno použitelná technická řešení, která jsou určena pro skutečné lidi a skutečné potřeby.“

Sport je týmová i individuální činnost. Je pro něj příznačný jedinečný duch, který sbližuje kultury, vědu, techniku a jazyky. Stejně jako sport překonává bariéry tím, že uznává hodnotu rozdílů a význam společných cílů, tak i technika se vyvíjí stejným směrem a zprostředkovává komunikaci mezi různými národy.

“Univerzalita olympijských her na nás udělala velký dojem, protože sbližuje lidi, překonává předsudky a plně respektuje různorodost,” řekl J.T. Wang, výkonný ředitel skupiny Acer a předseda společnosti Acer Inc. “To jsou také zásady, na nichž je založen náš recept na přeměnu společnosti Acer v celosvětově úspěšnou firmu. Jsme skutečně přesvědčeni o jejich správnosti a řídíme se jimi ve své každodenní práci.“

President Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge k tomu poznamenal: „Tato spolupráce umožní olympijskému hnutí získat prostředky, které pomohou uspořádat olympijské hry ve Vancouveru a v Londýně, zajistit technické vybavení, logistické služby a pracovníky pro výkon těch nejnáročnějších funkcí. Navíc tato spolupráce významně podpoří olympijské hnutí i sport jako takový na celém světě.“

„Sport a technika toho mají hodně společného,“ prohlásil Gianfranco Lanci, „a to nejen zaměření na vytrvalost a flexibilitu. Pro skutečné sportovce – ať amatérské, nebo profesionální – je charakteristická vytrvalost a schopnost čerpat sebevědomí z vynaloženého úsilí. Právě to nás neustále žene ke stále větší dokonalosti. To je cíl, jehož chceme dosáhnout splněním nároků trhu a vytrvalým úsilím o odstraňování bariér mezi lidmi a technikou.”


| Diskuse | Tiskové zprávy