Acer - celosvětový TOP partner OH

26. 2. 2010 08:26    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Acer a její jedinečná zkušenost

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Jako celosvětový TOP partner olympijského hnutí se Acer podílí na nejvýznamnější události, na níž mohou předvést ty nejlepší výkony nejen sportovci, ale i společnost Acer, která je zastoupena jedinečnými technologiemi a inovacemi.

Vynikající úroveň dokazuje především hardwarová infrastruktura, která tvoří hnací sílu olympijských her, jimž Acer poskytne více než 6200 stolních počítačů a notebooků, 4700 monitorů a 100 inženýrů a techniků. Počítačové vybavení a technici společnosti Acer se budou podílet na zajištění bezchybného průběhu pravděpodobně největší sportovní události na světě.

Infrastruktura, kterou dodala společnost Acer, má “zelenou" duši. Společnost Acer totiž dlouhodobě usiluje o ochranu životního prostředí a investuje nezanedbatelné částky do výzkumu a vývoje, protože je pevně přesvědčena, že je třeba hledat nová řešení, která budou nejen inovativní, ale také šetrná k životnímu prostředí. Z tohoto přesvědčení vychází rovněž iniciativa “Stromy pro zeleň”: společnost Acer se zavázala, že za určitý počet prodaných osobních počítačů vysadí odpovídající počet stromů a tím přispěje ke snížení spotřeby světových zdrojů.

Acer chce rovněž zprostředkovat nezapomenutelné zážitky návštěvníkům, kteří přijedou na olympijské hry do Vancouveru a jsou dychtiví objevovat nové možnosti, které jim nabízí současná technika.

Mohou se vydat na cestu, která je zavede na tři místa s různým zaměřením:
Pavilón Acer Pavilion Showcase ve Vancouveru, v LiveCity YaleTown Olympic Site, předvádí vizi společnosti Acer zaměřenou na hledání dokonalosti ve sportu i v technice. Interaktivní výstava na ploše 600 m2 vede návštěvníky po cestě, na níž se seznamují s úspěchy, které posunuly meze lidských možností.
Návštěvníci si mohou rovněž najít zimní sport, který je pro ně nejvhodnější, anebo si otestovat své znalosti z historie olympijských her na Body Machine. Na závěr ještě obdrží virtuální kartu se svým sportovním profilem.

V internetových kavárnách Acer, které se nacházejí v olympijských vesnicích ve Vancouveru a Whistleru, najdou sportovci téměř 100 plně vybavených počítačů se širokopásmovým připojením k internetu, přístupem k sociálním sítím a tiskárny, a to vše v pohodlném a uvolněném prostředí, odkud se mohou spojit s přáteli a rodinou. Dvě ze čtyř internetových kaváren Acer jsou otevřeny 24 hodin denně, přičemž zákaznickou podporu zajišťují na místě pracovníci a servisní technici společnosti Acer.

Hostitelský program pro vytvoření dokonalých podmínek pro zvláštní hosty společnosti Acer: Na oslavu jmenování celosvětovým partnerem zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru společnost Acer přijala hostitelský program, který umožní jejím hostům prožít nezapomenutelné zážitky a rozdělit se o jedinečné okamžiky této neopakovatelné sportovní události. Více než 400 zástupců největších zákazníků, strategických partnerů a vlád ze 44 zemí se sjelo z celého světa na tuto výjimečnou akci. Zvláštní program zahrnuje účast na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu i na všech nejatraktivnějších sportovních závodech a utkáních a dále aktivity pro volný čas - každý je zvláštním hostem společnosti Acer.

Výjimečnost znamená podporovat ty, kteří jsou výjimeční ve svých každodenních aktivitách. Z toho důvodu se společnost Acer rozhodla spojit své jméno s těmi sportovci, kteří dosáhli nejvýraznějších úspěchů ve svém odvětví. Podepsala sponzorskou smlouvu s Norskou lyžařskou federací a se dvěma vynikajícími sportovci – norským sjezdovým lyžařem Akselem Lundem Svindalem a australskou akrobatickou lyžařkou Lydií Lassila. Acer sponzoruje nejen jednotlivé sportovce, ale i celé týmy, jako např. čínskou a norskou výpravu, a dále podporuje Německý, Americký a Ruský olympijský dům formou dodávky výpočetní techniky. V těchto olympijských domech si hosté mohou vypůjčit notebook Acer, aby si stáhli nebo odeslali e-maily, surfovali na internetu a hlavně zůstali ve styku s přáteli, příznivci a rodinami.

“Skutečnou podstatou techniky je její schopnost měnit životy lidí a umožnit každému člověku vyjádřit vlastní individuální výjimečnost,” prohlásil Gianpiero Morbello, vicepresident pro marketing a značku Acer Inc. Corporate. „Právě toto společné přesvědčení svedlo dohromady Acer a olympijské hry.”


| Diskuse | Tiskové zprávy