Výsledky hospodaření T-Systems za rok 2009

5. 3. 2010 15:17    Rubrika: Tiskové zprávy

Výsledky hospodaření T-Systems za rok 2009

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Významný růst příjmů
- Pokračující nákladová disciplina pomáhá dosáhnout průměrné ziskovosti v ICT odvětví
- Meziroční srovnání tržeb a příležitostí odráží dopad globální finanční a ekonomické krize

Čtvrté čtvrtletí
- Mezinárodní velké zakázky pomáhají k růstu
- Klaus Werner, finanční ředitel T-Systems a člen představenstva: "Zlepšili jsme svou efektivitu. Upravený EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) výrazně vzrostl. Efektivita zůstane klíčovým tématem i v roce 2010."

Trvalé zlepšování v oblasti efektivity pomohlo významně zlepšit obchodní marži společnosti T-Systems. Ačkoliv trvající citelná omezení uplatňovaná našimi zákazníky vedla k poklesu výnosu, úspěšné řízení nákladů zlepšilo výsledek hospodaření. Dále byl ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenán příznivý trend růstu počtu nových zakázek, který zaznamenal nárůst o 15,3 procenta, což představuje 3,3 miliardy EUR v meziročním srovnání. Za celý rok 2009 došlo k poklesu nových zakázek o 9,1 procent na 9,3 miliard EUR jako důsledek finanční a ekonomické krize.

Nové významné zakázky zajištěné v posledním čtvrtletí roku 2009 zahrnovaly kontrakty v oblasti energetiky (Eskom) a dopravy (Transnet) v Jižní Africe. Tyto velké kontrakty získala společnost T-Systems při převzetí poskytovatele ICT Arivia. Dále se podařilo uzavřít další významné kontrakty, mezi které patří holandský Philips a britská energetická skupina BP.

Tržby skupiny T-Systems poklesly meziročně o 5,8% na 8,8 miliard EUR v roce 2009. Pokles také nastal u služeb poskytovaných uvnitř skupiny Deutsche Telekom, a to o 8,7 procent. Tento pokles souvisí se snahou o snižování nákladů.

Významné zlepšení ziskovosti se projevilo růstem ukazatele EBIT, který hodnotou
229 milionů EUR překonal výsledky roku 2008 více než trojnásobně. Rychlost růstu 52,1 procent byla ve čtvrtém čtvrtletí také velmi vysoká. Upravená obchodní marže EBIT dosáhla hodnoty 2,6 procenta za celý rok, přičemž došlo k jejímu zvýšení z hodnoty 0,7 procenta v minulém roce. V období od října do prosince 2009 tato míra dokonce vzrostla až na 3,1 procenta. V současné době musí T-Systems systematicky pokračovat v nastaveném kurzu zvyšování efektivity ve stále složitých ekonomických podmínkách, aby byla dosažena plánovaná úroveň ziskovosti, která společnosti umožní udržet krok s konkurencí. Tento cíl vyžaduje i nadále efektivní řízení v oblasti nákladů.

I společnost T-Systems Czech Republic dosáhla v roce 2009 opět velmi dobrých výsledků. Tržby se meziročně zvýšily o 7 procent a podařilo se udržet i vysokou míru ziskovosti, která zůstala na obdobné úrovni jako v roce 2008. Zásluhu na trvalém rozvoji společnosti v České republice má inovační a aktivní přístup k místním zakázkám.


| Diskuse | Tiskové zprávy