T-Systems SAP ISH a i.s.h.med. - nemocniční informační systém

10. 3. 2010 19:24    Rubrika: Tiskové zprávy

- Úzká spolupráce se společností SAP a Siemens IT Solutions and Services

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost T-Systems Czech Republic uvádí na český trh unikátní řešení nemocničního informačního systému SAP ISH a i.s.h.med. Řešení vzniklo z úzké spolupráce firem T-Systems, SAP a Siemens IT Solutions and Services. Celý systém poskytuje celkový přehled o hospodaření v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení a umožní tak lepší řízení poskytované lékařské péče a zvýšení efektivity. Systém také zahrnuje podporu celého léčebného procesu a jeho vyúčtování. Dochází k významnému zjednodušení práce personálu a zpříjemnění, resp. zkrácení pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Nové řešení se skládá ze dvou částí. První z nich získává a uchovává informace potřebné pro vyúčtování zdravotní péče, sleduje pohyby zdravotnického materiálu včetně majetku a lidské zdroje. Tyto funkce jsou zahrnuty v systému ISH SAP.
Druhou a nedílnou částí systému je řešení i.s.h.med, které zahrnuje důležité funkce pro výkon lékařské činnosti a následnou evidenci. Veškerá data jsou uložena v systému a digitálně zpracována, lékař má možnost například po operaci přiložit k nálezu zvukový nebo obrazový záznam. Vytváří se tak kompletní zdravotní dokumentace, která obsahuje veškeré náležitosti a pomáhá lékařům při poskytování zdravotní péče. Samozřejmostí je respektování všech aspektů důvěrnosti dat pacientů a soulad s legislativou.

„Řešení, které ve spolupráci s partnery přinášíme na český trh, je prověřeno celou řadou implementací v okolních zemích a plně respektuje požadavky českého zdravotnictví.
T-Systems vstupuje na trh klinických informačních systémů v České republice a boří překážky efektivního fungování českých nemocnic, které jsou způsobeny problémy spojenými s provázáním léčby pacientů a nákladů na tuto péči,“ uvádí Michal Hátle, generální ředitel společnosti T-Systems Czech Republic.

Společnost T-Systems má řadu zkušeností a referencí z implementací nemocničního zdravotnického systému v Německu, Rakousku, Španělsku a dalších zemích.
Realizovala například implementaci systému ISH a i.s.h. med včetně portálového řešení ve Všeobecné veřejné nemocnici ve spolkové zemi Horní Rakousko, v kombinaci s inteligentními kartami pak ve Všeobecné veřejné nemocnici v Linci. Za zmínku stojí také projekt pro sdružení sedmi nemocnic Vinzenz Gruppe ve Vídni a Horním Rakousku. Tyto zkušenosti přenáší do lokalizované verze, která je k dispozici v České republice a která je nastavena s ohledem na české standardy a požadavky místních zdravotnických zařízení.

Na základě svých mezinárodních zkušeností společnost T-Systems vyvinula implementační šablonu, která obsahuje výchozí přednastavení systému včetně potřebných formulářů a výstupů. Použití této šablony zkrátí a zlevní implementaci systému v českém zdravotnickém zařízení.

„Použití plně lokalizované implementační šablony umožňuje výrazné zkrácení celé implementace a zprovoznění systému u zákazníka. Systém je v krátké době uveden do provozu a jeho využití vede k efektivnímu využívání klinických zdrojů, úspoře času a rozsahu administrativních činností, eliminaci chyb a v neposlední řadě také k většímu množství ošetřených pacientů, ať už ambulantně nebo lůžkově. Zároveň se vytváří standard pro další činnosti ve zdravotnickém zařízení,“ uvádí Igor Tomeš, odpovědný manažer za rozvoj řešení pro zdravotnictví v T-Systems Czech Republic.

„ISH a i.s.h.med jsou otevřené systémy a úkolem společnosti T-Systems je k nim připojovat další informační zdroje, které se ve zdravotnických zařízeních používají, jako například laboratorní systémy, systémy ukládání digitálního obrazu a další. Další výhodou je integrace systémů pro zpracování obrazových informací (např. fotodokumentace stavu pacienta) a zvukových informací (např. nahrávky propouštěcích zpráv nebo výsledků radiologických vyšetření), které jsou pak následně zpracovávány do podoby psaného textu. Použití digitalizovaných záznamů výrazně zkracuje čas potřebný k administrativnímu zpracování informací,“ dodává Igor Tomeš.

T-Systems jako přední poskytovatel ICT služeb nabízí zdravotnickým zařízením nejen implementační služby a přenos zahraničního know how, ale i implementační podporu a péči včetně služeb souvisejících s provozováním ICT infrastruktury a dalších aplikací ve zdravotnickém zařízení.


| Diskuse | Tiskové zprávy