Verizon Business - nové administrativní centrum v ČR

12. 3. 2010 19:36    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Verizon Business představuje ekologický přístup v oblasti informačních technologií díky novému administrativnímu centru v České republice

Verizon Business - nové administrativní centrum v ČR

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Asi 500 pracovníků poskytujících podporu společnosti Verizon Business v oblasti „service delivery“ – dodávání služeb – v Evropě nalezlo nové sídlo v administrativním centru, které získalo ocenění „zelená stavba”.

Ostravská část, zaměstnaná společností OKIN OUTSOURCING, tak může využít nejmodernější technické zázemí k racionalizaci a optimálnímu využití svého provozu, což ve svém důsledku zlepšuje zkušenost s dodáváním služeb i na straně zákazníků společnosti Verizon Business.

Administrativní centrum bylo navrženo a postaveno přední světovou stavební společností Skanska za použití nejnovějších technologií umožňujících maximalizaci energetické účinnosti. Stavba byla jako první v České republice oceněna Evropskou unií certifikátem GreenBuilding.

Chris Kimm, vice president pro EMEA Network Operations, z Verizon Business k tomu uvádí: “Podílet se na trvale udržitelných provozech je významným cílem společnosti Verizon Business a věříme, že je naší povinností zahrnout ekologický rozměr i do našeho plánování. Jsme zavázání snížit ekologický dopad našich činností zvýšením energetických úspor a recyklováním. Například požadujeme, aby nově nainstalovaná zařízení v našich sítích měla minimálně o 20% větší účinnost. Jako první jsme také zavedli testy a hodnocení energetické účinnosti, které slouží jako vodítko pro naše dodavatele. Avšak ještě důležitější je, že díky našim službám a produktům se mohou i naši zákazníci chovat zodpovědněji a plnit tak vlastní cíle udržitelného rozvoje.”

Skanska, jako dlouholetý zákazník společnosti Verizon Business, používá její globální IP síť k propojení vlastních poboček po celém světě. Další místa tak mohou být rychle připojena právě díky globální síti Verizon Business. “Tato nová budova je dalším důkazem toho, že se obor IT stává zelenějším a také provázanosti ve světě obchodu, kdy společnosti spolupracují na dosažení svých ekologických cílů,” dodává Kimm.

Od roku 2004 společnost Verizon Business spolupracuje s OKIN OUTSOURCING, divizí OKIN GROUP, a.s. sídlící v Ostravě, která zaujímá významný podíl na lokálním trhu. Zaměstnanci OKIN OUTSOURCING tak rozšiřují mezinárodní týmy finančních a technických oddělení Verizon Business a jsou plně začleněni do fungování Verizon Business.


| Diskuse | Tiskové zprávy