HP - rozšíření portfolia služeb UC&C

30. 3. 2010 19:15    Rubrika: Tiskové zprávy

HP UC&C zajistí transformaci podnikové komunikace

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Společnost HP rozšířila své portfolio služeb Unified Communications & Collaboration (UC&C) o řešení, která pomohou zákazníkům zjednodušit a lépe integrovat firemní komunikaci, snížit náklady a urychlit růst.
Nové poradenské služby HP UC&C komplexně přistupují k transformaci podnikové komunikace od strategie až po její implementaci, napříč uživateli, procesy i technologiemi. HP pomáhá klientům se strategickým plánováním zaměřeným na dlouhodobou vizi a zároveň realizovat krátkodobé kroky pro zajištění maximální úspěšnosti nových řešení mezi koncovými uživateli.
Underwriters Laboratories Inc. (UL), světový lídr v oblasti testování a certifikace bezpečnosti výrobků, spolupracuje s HP na dvouletém projektu standardizace procesů a technologií. Tato transformace společnosti umožní urychlit sdílení znalostí a spolupráci mezi pracovníky a klienty. Pomocí konzoly UL Virtual Workplace v každém počítači, propojené prostřednictvím nové infrastruktury HP UC&C, mohou zaměstnanci spolupracovat s klienty po celém světě, aniž by je omezovalo konkrétní médium, umístění nebo zařízení.
„Chceme maximálně pomáhat výrobcům vyvíjet výrobky a spolupracovat s našimi zákazníky lépe, než nikdy předtím,“ řekl Christian Anschuetz, senior viceprezident a ředitel IT ve společnosti Underwriters Laboratories Inc. „HP s námi, jako náš globální systémový integrátor a strategický partner, úzce spolupracuje na plánování, návrhu a koordinaci nasazení řešení UL Virtual Workplace.“
Služby HP UC&C Business Value Services a HP UC&C Education Services pomáhají klientům transformovat pracoviště na jednotné a propojené prostředí, které snižuje provozní náklady a podporuje růst podniku. Mezi nové služby patří:
— HP UC&C Transformation Workshop: Praktický workshop, jenž pomáhá zodpovědným pracovníkům klienta zhodnotit všechna obchodní, finanční, technická i firemní hlediska a příležitosti napříč HP UC&C, vytvořit konsensus a následně vybudovat strategii na lepší podporu obchodních cílů.
— HP UC&C Business Value Assessment: Provede zákazníky vytvořením modelu analýzy nákladů na řešení HP UC&C, aby mohli získat jasnou představu o potenciálně získané obchodní hodnotě a finanční úspoře.
— HP UC&C Business Benefits Workshop: Pomůže zákazníkům vytvářet obchodní případy tak, aby byly zajištěny očekávané přínosy. Identifikuje vazbu na strategické iniciativy, určí praktické důvody pro technologické investice a vytvoří definovaný plán realizace projektu s odhady nákladů.
— HP UC&C Strategic Architecture Service: Urychlí dodání a zároveň sníží riziko i nákladné technologické redundance. Klient dostane architektonický návrh a podrobný plán transformace, který identifikuje jeho jedinečné požadavky a určí prioritu a hodnotu každého prvku návrhu.
— HP Education Services for Microsoft® Office Communications Server 2007 R2 and Live Meeting 2007: Zajistí lepší osvojení nového řešení zaměstnanci, pomůže jim jej produktivně využívat a vyškolí technický personál k podpoře daného řešení pro zajištění maximální návratnosti investice do technologie.
HP také podepsalo globální dohody se společnostmi Polycom a Network Equipment Technologies, na jejichž základě nabízí zákazníkům široký výběr technologií v rámci UC&C:
— HP Polycom Services: Zajistí dodávku řešení hlasové a vizuální komunikace od společnosti Polycom, která zjednoduší firemní komunikaci a zároveň urychlí spolupráci s klienty a partnery. Zahrnují integrovaná hlasová i video řešení Polycom pro prostředí Avaya a Microsoft UC, stejně jako VoIP řešení Polycom pro Microsoft Communications Server 14.
— HP Network Equipment Technologies (NET) Services: Vytvoří bránu jednotné komunikace NET VX Series do řešení HP a Microsoft UC&C pro zjednodušení správy a efektivnější komunikaci prostřednictvím zpráv, videa i hlasu.
„Jednotné a spolehlivě propojené prostředí může výrazně zrychlit podnikové procesy, zlepšit reakce na potřeby zákazníků a zjednodušit celkový provoz, což mimo jiné přispěje i ke snížení nákladů,“ řekl Mark Golden, viceprezident divize HP Network Services. „HP pomáhá klientům zhodnotit jejich jedinečné potřeby, optimalizovat řešení s ohledem na technologické a obchodní cíle, a maximalizovat návratnost investic pomocí podpory napříč celým technologickým zázemím firem.“
Další informace o portfoliu služeb HP Unified Communications & Collaboration Services jsou k dispozici na webu www.hp.com/services/unified.


| Diskuse | Tiskové zprávy