Apple - výsledky za druhé čtvrtletí

21. 4. 2010 19:09    Rubrika: Tiskové zprávy

Rekordní výnosy a zisk za druhé čtvrtletí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Prodej iPhone se více než zdvojnásobil

Společnost Apple® dnes zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí svého fiskálního roku 2010, které skončilo 27. března 2010. Společnost zaúčtovala výnosy ve výši 13,5 miliard USD a čistý zisk za čtvrtletí ve výši 3,07 miliard USD, nebo také 3,33 USD na akcii. V tomtéž čtvrtletí předchozího roku dosáhly výnosy výše 9,08 miliardy USD a čistý zisk za čtvrtletí výše 1,62 miliard USD, nebo také 1,79 USD na akcii. Hrubá marže se zvýšila na 41,7 procenta oproti 39,9 procenta v tomtéž čtvrtletí předchozího roku. Mezinárodní prodeje se na čtvrtletních výnosech podílely 58 procenty.

Společnost Apple za čtvrtletí prodala 2,94 milionu počítačů Macintosh®, což představuje 33procentní jednotkové zvýšení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku. Společnost za čtvrtletí prodala 8,75 milionu telefonů iPhone, což představuje 131procentní jednotkové zvýšení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku. Společnost za čtvrtletí prodala 10,89 milionu zařízení iPod, což představuje jednoprocentní jednotkové snížení oproti témuž čtvrtletí předchozího roku.

„Jsme nadšeni, že můžeme oznámit naše historicky nejlepší nepředvánoční čtvrtletí, s nárůstem výnosů o 49 procent a nárůstem zisku o 90 procent,“ říká Steve Jobs, generální ředitel společnosti Apple. „Představili jsme naše nové revoluční zařízení iPad, které si uživatelé zamilovali, a pro tento rok připravujeme několik dalších výjimečných produktů.“

„Ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2010 výhledově počítáme s výnosy v rozmezí 13 až 13,4 miliard USD a očekáváme zisk na akcii v rozmezí 2,28 až 2,39 USD“, řekl Peter Oppenheimer, finanční ředitel společnosti Apple.

Společnost Apple zajistí živé vysílání své konference o finančních výsledcích Q2 2010 dne 20. dubna 2010 ve 23:00 SELČ na adrese www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq210/. Toto webové vysílání bude přibližně po dobu následujících dvou týdnů také k dispozici pro přehrávání.

Tato tisková zpráva obsahuje prohlášení s výhledem do budoucna, zejména taková, která se týkají odhadovaných výnosů společnosti a zisku na akcii. Tato prohlášení počítají s riziky a nejistotami a skutečné výsledky se tedy mohou lišit. Rizika a nejistoty zahrnují zejména vliv ekonomických faktorů a faktorů konkurence, včetně reakce společnosti na tyto faktory, na rozhodování spotřebitelů a podniků o nákupu s ohledem na produkty společnosti; neustálý konkurenční tlak na trhu; schopnost společnosti dodávat na trh a podněcovat poptávku zákazníků po nových programech, produktech a technologických inovacích včasným způsobem; vliv na hrubou marži společnosti vzniklý přechody na nové produkty, změnami v cenách produktů nebo obojím, případně zvýšením nákladů na komponenty; skladové riziko související s potřebou společnosti objednat nebo potvrdit objednávky komponent produktů dříve, než zákazníci produkty objednají; neustálá dostupnost určitých komponent a služeb, nezbytných pro činnost společnosti, za přijatelných nebo jakýchkoli podmínek, pokud jsou v současnosti společností získávány z jediného nebo omezeného zdroje; vliv, jaký může mít závislost společnosti na výrobních a logistických službách poskytovaných třetími stranami na kvalitu, kvantitu nebo výrobní náklady produktů nebo poskytovaných služeb; spolehnutí se na dostupnost digitálního obsahu a aplikací třetí strany; teoretický vliv zjištění, že společnost porušila práva na ochranu intelektuálního vlastnictví jiných osob; závislost společnosti na výkonnosti distributorů a jiných prodejců jejích produktů; vliv, jaký by mohly mít potíže s kvalitou produktů a služeb na prodeje a provozní zisky společnosti; spolehnutí se na jediného poskytovatele služeb pro iPhone v určitých zemích; neustálé pracovní nasazení a dostupnost klíčových vedoucích pracovníků a zaměstnanců; válka, terorismus, problémy veřejného zdraví a jiné okolnosti, které by mohly narušit zásobování, dodávky nebo poptávku po produktech; potenciální soudní jednání týkající se záležitostí vyšetřovaných zvláštní komisí představenstva a přeformulování konsolidovaných finančních výkazů společnosti; nepříznivé výsledky jiných soudních řízení. Další informace o teoretických faktorech, které by mohly mít vliv na hospodářské výsledky společnosti, jsou čas od času uvedeny ve veřejných zprávách společnosti podávaných komisi SEC včetně formuláře 10-K v platném znění za fiskální rok končící 26. září 2009, formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 26. prosince 2009 a formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 27. března 2010. Společnost nemá povinnost aktualizovat jakékoli výkazy ani informace týkající se budoucnosti, které byly platné k příslušnému datu.

Společnost Apple odstartovala revoluci v osobních počítačích s počítačem Apple II a později přišla se zcela novým pojetím osobního počítače Macintosh. Se svými oceňovanými počítači, operačním systémem OS X, aplikacemi iLife, iWork a profesionálními aplikacemi je Apple i nadále vedoucí silou odvětví. Apple je se svými produkty iPod a online obchodem iTunes hybnou silou revoluce v digitální hudbě, od základu změnil mobilní telefon vytvořením revolučního přístroje iPhone a obchodu App Store a nedávno uvedl zázračný iPad, který definuje budoucnost mobilních mediálních a počítačových zařízení.


| Diskuse | Tiskové zprávy