T-Systems - služba Data Loss Prevention

10. 5. 2010 19:24    Rubrika: Tiskové zprávy

T-Systems Czech Republic přináší nová řešení bezpečnosti ICT

T-Systems - služba Data Loss Prevention

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Služba Data Loss Prevention jako součást bezpečnostních řešení ICT
- Zásadní snížení interních bezpečnostních rizik

Společnost T-Systems zavádí ve spolupráci s firmou RSA novou službu Data Loss Prevention (DLP), která bude součástí základních bezpečnostních produktů Managed Firewall a SecureMail. Tyto služby jsou určeny pro firemní zákazníky, kteří hledají efektivní způsob, jak zabezpečit přenos informací uvnitř firmy a zabránit tak vnějším i vnitřním útokům na systémy a infrastrukturu. V posledních několika letech dochází ke zřetelnému posunu v orientaci a investicích od zabezpečení samotných sítí přes zabezpečení jednotlivých systémů v síti až po zabezpečení samotných dat. Tento posun je vyvoláván několika faktory ovlivňujícími způsoby, jimiž podniky chrání svá citlivá data a snižují svá obchodní rizika.

Služba Data Loss Prevention (DLP) umožňuje identifikovat obchodní rizika související se ztrátou citlivých dat a dynamicky snižovat rizika prostřednictvím vynucení nápravných opatření, zásad a kontrol. Služba od T-Systems je navržena tak, aby snižovala vliv potenciálních rizik bez ohledu na to, zda jsou data uložena v datovém centru, přenášena přes síť či zpracovávána uživatelem v koncovém zařízení. Zároveň řešení od T-Systems přináší výhody pro zákazníky, protože využívá centralizovanou správu bezpečnostních pravidel ke zjednodušení implementace a zajištění konzistentní průběžné správy pro všechna citlivá data
v organizaci.

„Nová služba DLP nám pomáhá zvýšit úroveň nabízených produktů a řešení a pro zákazníky znamená další krok k vyšší bezpečnosti ICT,“ uvádí Mgr. Vlastislav Havránek, bezpečnostní odborník a produktový manažer firmy T-Systems.

Tradiční technologie zabezpečení zaměřující se na hackery a ochranu přístupu
z vnější sítě nedokážou rozumně potlačit interní rizika, která dnes již výrazně převažují.

„Je nezbytné reagovat na rizika plynoucí od interních uživatelů s nepřátelskými úmysly stejně jako z neúmyslného ohrožení dat porušením interních podnikových či bezpečnostních pravidel. Z dlouhodobého pohledu pak rizika ztráty citlivých dat vedou k vyšším finančním nákladům z hlediska potenciální nezbytné nápravy, výdajů na zajištění souladu s legislativními požadavky, nespokojenosti zákazníků a ztráty dobré pověsti. Z těchto důvodů přináší T-Systems novou službu DLP jako součást nabídky bezpečnostních produktů a řešení v České republice,“ dodává Mgr. Vlastislav Havránek.

Bezpečnostní řešení od T-Systems je možné realizovat on-site u zákazníka nebo formou hostované služby, případně uceleného outsourcingu bezpečnosti.


| Diskuse | Tiskové zprávy