Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za 1Q 2010

12. 5. 2010 19:48    Rubrika: Tiskové zprávy

Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

* V prvním čtvrtletí 2010 zaznamenala Telefónica O2 Czech Republic nárůst počtu zákazníků služeb založených na vysokorychlostním internetu a mobilních zákazníků smluvních služeb.
* Počet mobilních zákazníků se v prvním čtvrtletí 2010 zvýšil o 8 tisíc díky nárůstu počtu smluvních zákazníků o 44 tisíc. Celkový počet mobilních zákazníků tak v prvním čtvrtletí 2010 stoupl meziročně o 3,6 %.
* Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 12,9 % na 691 tisíc, když v prvním čtvrtletí 2010 se jejich počet zvýšil o 14,1 tisíce.
* Telefónica O2 Slovakia zlepšila své finanční výsledky, když výnosy v prvním čtvrtletí 2010 vzrostly meziročně o 51 % a zaznamenala další nárůst počtu zákazníků.
* Konsolidované výnosy poklesly v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 9,1%, a byly nadále ovlivněny náročným makroekonomickým prostředím, nižšími výnosy z univerzální služby a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl meziročně o 19,2 % a to díky nižším výnosům a nákladům na restrukturalizaci. Plně srovnatelný zisk OIBDA [1] poklesl meziročně o 7,0 %.
* Výsledkem pokračujících aktivit zaměřených na snižování nákladů bylo meziroční snížení provozních nákladů v prvním čtvrtletí 2010 o 9 % a meziroční nárůst plně srovnatelné OIBDA marže o 0,5 p.b na 43,2 %.

"Jsem rád, že jsme i v prvním čtvrtletí 2010 zaznamenali pokračující nárůst počtu zákazníků v našich klíčový oblastech, kterými jsou maloobchodní ADSL a mobilní smluvní zákazníci. Také na Slovensku jsme udrželi nárůst zákazníků a zlepšili finanční výkonnost. Naše výnosy byly nadále negativně ovlivněny optimalizací spotřeby zákazníků a dalším snížením mobilních terminačních poplatků. Proto jsme se snažili maximálně kompenzovat nižší úroveň výnosů prostřednictvím realizace úsporných opatření s cílem udržet vysokou úroveň provozní ziskovosti. Díky tomu se vzrostla plně srovnatelná OIBDA marži v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 0,5 procentního bodu," komentuje finanční výsledky Jesús Pérez de Uriguen, finanční ředitel a 1. místopředseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Konsolidované finanční výsledky

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic v prvním čtvrtletí 2010 byly nadále negativně ovlivněny nepříznivým makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Dalším faktorem, který ovlivnil meziroční srovnání výnosů za první čtvrtletí 2010, byly výnosy z univerzální služby. Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvním čtvrtletí 2010 snížily meziročně o 9,1 % na 13 727 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby [2] by konsolidované výnosy z podnikání klesly o 8,1 %. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 9,6 % na 6 152 mil. Kč, a o 7,3 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice se v prvním čtvrtletí 2010 snížily meziročně o 11,2 % na 7 028 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků by klesly meziročně o 6,8 %. Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech pokračovaly v růstu, když v prvním čtvrtletí 2010 vzrostly meziročně o 51 %.

Také v roce 2010 společnost pokračuje ve svém úsilí dále zlepšit svoji provozní efektivitu. Proto se rozhodla realizovat ambiciózní restrukturalizační program, jehož cílem je nastavení efektivnější organizační struktury prostřednictvím snížení organizačních úrovní v celé společnosti. Kromě toho se zaměřuje na zefektivnění svých procesů díky pokračující integraci fixních a mobilních platforem a systémů, se zvláštním zaměřením na transformaci v oblasti sítí, včetně outsourcingu některých činností. V souvislosti s tímto restrukturalizačním programem zaúčtovala společnost v prvním čtvrtletí 2010 náklady na restrukturalizaci ve výši 381 mil. Kč.

Podobně jako v roce 2009 se Telefónica O2 Czech Republic soustředila na zlepšení své provozní ziskovosti důslednou finanční disciplínou s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Výsledkem těchto aktivit byl meziroční pokles konsolidovaných provozních nákladů v prvním čtvrtletí 2010 o 9,0 % na 8 239 mil. Kč. Ke snížení došlo u většiny nákladových položek, a to v komerčních i nekomerčních oblastech. Náklady na prodej zboží poklesly meziročně o 35,9 % na 430 mil. Kč, zatímco náklady na marketing a ostatní náklady na prodej se snížily meziročně o 9,8 % díky efektivnějšímu využívání nepřímých prodejních kanálů a nižším vyjednaným cenám za provize. V oblasti nekomerčních nákladů stojí za zmínku pokles nákladů na opravy a údržbu sítí a IT, které v prvním čtvrtletí 2010 poklesly meziročně o 5 % na 630 mil. Kč díky úpravě a nově sjednaných smluv na údržbu sítí na místní i globální úrovni v druhé polovině roku 2009.

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 19,2 % na 5 346 mil. Kč, zejména díky poklesu výnosů, jednorázovému zisku z prodeje nemovitostí v prvním čtvrtletí 2009 (341 mil. Kč), a díky negativnímu dopadu výše zmíněných nákladům na restrukturalizaci (381 mil. Kč) zaúčtovaných v prvním čtvrtletí 2010. OIBDA marže tak v prvním čtvrtletí 2010 poklesla meziročně o 4,8 p.b. na 38,9%. Plně srovnatelný zisk OIBDA[3] poklesl meziročně o 7 % na 5 930 mil. Kč, zatímco plně srovnatelná OIBDA marže[4] se v prvním čtvrtletí 2010 zlepšila o 0,5 p.b. a dosáhla 43,2 %.

Konsolidovaný čistý zisk se v prvním čtvrtletí 2010 snížil meziročně o 23,9 % na 2 012 mil. Kč. Důvodem byl pokles OIBDA, který nebyl plně kompenzován poklesem odpisů, finančních nákladů a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvním čtvrtletí 2010 výše 1 086 mil. Kč, meziročně o 5,9 % více. Společnost pokračovala ve svých investicích do rozšiřování vysokorychlostních mobilních sítí (EDGE a UMTS). Kromě toho investovala do rozvoje sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu (ADSL a IPTV) a vývoje svých IT systémů.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 31. březnu 2010 výše 3 069 mil. Kč, zhruba stejně jako v prosinci 2009. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic dosáhl k tomuto datu výše 4 150 mil. Kč.

Přehled mobilního segmentu v České republice[5]

V mobilním segmentu zaznamenala společnost další nárůst počtu smluvních mobilních zákazníků, zejména díky úspěchu neomezených tarifů O2 NEON. Výnosy byly nadále ovlivněny optimalizací spotřeby zákazníků a dalším snížením mobilních terminačních poplatků, které v období od ledna 2009 do ledna 2010 [6] poklesly dohromady o 34,4 %.

Na vysoce nasyceném mobilním trhu v České republice vzrostl celkový počet mobilních zákazníkůna konci března 2010 meziročně o 3,6 % na 4 953 tisíce. Počet smluvních zákazníků vzrostl o 10,1 % na 2 858 tisíc, když čistý přírůstek v prvním čtvrtletí dosáhl 43,5 tisíce, zejména díky pokračující oblibě tarifů O2 NEON a zákazníkům migrujících z předplacených služeb na tarifní služby. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci prvního čtvrtletí 2010 výše 2 095 tisíc, meziročně o 4,2 % méně. V segmentu zákazníků předplacených služeb zaznamenala společnost nadále zlepšující se trend, když jejich počet klesl v prvním čtvrtletí 2010 o 35,4 tisíce, což je o 63,2 % méně oproti stejnému období v roce 2009. Na konci prvního čtvrtletí 2010 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém dosáhl 57,7 %, což představuje meziroční nárůst o 3,4 p.b.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v prvním čtvrtletí 2010 dosáhla 2,2 %, prakticky stejně jako v prvním čtvrtletí 2009. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2009 však došlo ke zlepšení o 0,2 procentního bodu a to zejména díky nižší míře odchodu zákazníků předplacených služeb.

Celkový mobilní hlasový provoz [7] v České republice vzrostl v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 9,6 % na 2 127 milionů minut, zejména díky nárůstu počtu zákazníků a úspěšné nabídce neomezených tarifů O2 NEON.

Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU [8] dosáhl v prvním čtvrtletí 2010 výše 459,4 Kč, což představuje meziroční pokles o 11,2 %, především díky optimalizaci spotřeby zákazníků a dále díky snížení mobilních terminačních poplatků. ARPU tarifních zákazníků dosáhl v prvním čtvrtletí 2010 výše 655 Kč, meziročně o 15,7 % méně. Důvodem poklesu ARPU tarifních zákazníků byly kromě pokračující migrace předplacených zákazníků na tarifní služby i pokles mobilních terminačních poplatků a negativní dopad ekonomické situace. ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 10,2 % na 197,2 Kč. Důvodem byla optimalizace spotřeby zákazníků v prostředí pomalu se zotavující domácí ekonomiky a migrace zákazníků s vyšší hodnotou ze segmentu předplacených služeb na tarifní služby.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 11,2 % na 7 028 mil. Kč, zatímco výnosy ze služeb klesly meziročně v tomto období o 11,3 %. Pokles mobilních terminačních poplatků snížil výnosy z podnikání mobilního segmentu v prvním čtvrtletí 2010 o 4,4 p.b. I přes 9,2 % meziroční nárůst odchozích hovorů v prvním čtvrtletí 2010, se výše výnosů z hovorného meziročně snížila o 11,9 % na 2 039 mil. Kč. Hlavním důvodem byl vyšší počet zákazníků využívající tarify O2 NEON. Výnosy z propojení poklesly meziročně o 20,9 % na 936 mil. Kč díky poklesu mobilních terminačních poplatků, který nebyl kompenzován vyšším příchozím hlasovým provozem.

Přehled segmentu pevných linek[9]

V segmentu pevných linek zaznamenala společnost solidní růst počtu zákazníků vysokorychlostního internetu a další zpomalení poklesu pevných linek. Meziroční srovnání finančních výsledků v prvním čtvrtletí 2010 bylo negativně ovlivněno již zmíněnými výnosy z univerzální služby, zatímco výnosy z ICT služeb zaznamenaly více než 30% nárůst.

Celkový počet pevných linek poklesl meziročně o 6,1 % na 1 738 tisíc na konci března 2010. V prvním čtvrtletí 2010 dosáhl čistý pokles počtu pevných telefonních linek 33,1 tisíc, což je o 21,9 % méně oproti prvnímu čtvrtletí 2009. Důvodem byl nárůst počtu zákazníků využívajících služeb vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked ADSL), kterou společnost nabízí v rámci nové koncepce služeb od května 2009. Pozitivní vliv nové koncepce služeb se pozitivně odrazil také v počtu domácností využívajících služby společnosti. Jejich počet klesl ke konci března 2010 meziročně o 6,1 % na 1 182 tisíc, zatímco ve stejném období v roce 2009 došlo k poklesu o 10,3 %.

Hlasový provoz generovaný v pevné síti klesl v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 14,5 % na 480 milionů minut díky pokračujícímu poklesu pevných telefonních linek a nahrazování fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Počet maloobchodních přípojek ADSL dosáhl na konci prvního čtvrtletí 2010 výše 691 tisíce, meziročně o 12,9 % více. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl výše 138 tisící, meziročně o 7,8 % více.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 9,6 % na 6 152 mil. Kč (o 7,3 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby). Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvním čtvrtletí 2010 o 33,2 % na 1 376 mil. Kč díky pokračujícímu poklesu počtu pevných linek a uvedení nové nabídky služeb založených na vysokorychlostním internetu v roce 2009. Na druhé straně výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu vzrostly meziročně o 44 % na 1 485 mil. Kč. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení vzrostly v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 31,2 % na 496 mil. Kč.

Výsledky na Slovensku

Díky pokračující oblibě tarifu O2 Fér, který díky své jednoduchosti přináší zákazníkům hodnotu, zaznamenala Telefónica O2 Slovakia v prvním čtvrtletí 2010 další nárůst počtu svých zákazníků a zlepšení finanční výkonnosti. Na konci března 2010 dosáhlpočet aktivních zákazníků výše 646 tisíc, meziročně o 76,8 % více. Čistý přírůstek v prvním čtvrtletí 2010 dosáhl 92,8 tisíc. Počet zákazníků smluvních služeb se ke konci prvního čtvrtletí 2010 téměř zdvojnásobil (+93,5 %) na 228 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb vzrostl v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 68,8 % na 418 tisíc. Na konci prvního čtvrtletí 2010 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 35,3 %, což představuje meziroční nárůst o 3 p.b. Celkové výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia v eurech vzrostly v prvním čtvrtletí 2010 meziročně o 51 %. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvním čtvrtletí 2010 výše 18,4 EUR, zatímco u zákazníků předplacených služeb to bylo 8,1 EUR.

Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na svém zasedání dne 4. května 2010 schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. peněžitým vkladem ve výši 40 mil. EUR. Základní kapitál tak byl zvýšen z 200 mil. EUR na 240 mil. EUR.

Příloha
Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (údaje jsou uvedeny v milionech Kč).
[1] OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a jednorázových operací (zisk z prodeje nemovitostí a univerzální služba v celkové výši 429 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2009; univerzální služba a náklady na restrukturalizaci v celkové výši minus 374 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2010).
[2] 179 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2009 a 13 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2010.
[3] OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a jednorázových operací (zisku z prodeje nemovitostí a univerzální služby čítající dohromady výnosy ve výši 429 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2009; univerzální služby a restrukturalizačních nákladů čítajících dohromady náklady ve výši 374 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2010).
[4] Plně srovnatelná OIBDA / Plně srovnatelné výnosy z podnikání (výnosy z podnikání bez zahrnutí výnosů z univerzální služby ve výši 179 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2009 a 13 mil. Kč v prvním čtvrtletí 2010).
[5] Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.
[6] Mobilní terminační poplatky byly sníženy z 2,99 Kč na 2,65 Kč k 1. únoru 2009, na 2,31Kč k 1. červenci 2009 a na 1,96 Kč k 1. lednu 2010.
[7] Odchozí a příchozí, bez zahrnutí roamingového provozu.
[8] Včetně výnosů ze segmentu pevných linek.
[9] Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.


| Diskuse | Tiskové zprávy