Digitální TV vysílání pro zdravotně postižené na Budějovicku

13. 5. 2010 20:27    Rubrika: Tiskové zprávy

9 informačních center na Budějovicku otevřeno

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

V rámci informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání otevřela 10. 5. 2010 Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS) v územní oblasti České Budějovice 9 nových speciálních informačních center pro osoby se zdravotním postižením. Právě v této oblasti dojde k ukončení zemského analogového televizního vysílání již 30. 6. 2010. Ve specializovaných informačních centrech je možné si vyzkoušet například práci se set-top-boxem, novým dálkovým ovladačem a přijít si pro radu a pomoc ohledně přechodu na digitální televizní vysílání.
Zkušenosti s podobnými centry jsou již z jiných územních oblastí. „Koncept informačních středisek pro handicapované občany se nám osvědčil. Tam kde k vypínání zemského analogového televizního vysílání docházelo dříve, tuto službu vítali a byl o ni velký zájem,“ uvedl Zdeněk Duspiva, národní koordinátor pro digitalizaci. Informační centra proto nyní přibudou i ve Strakonicích, Písku, Jindřichově Hradci, Táboře, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Vimperku, Prachaticích a Volarech.
„Adresy a kontakty na jednotlivá centra jsou zveřejněny na webu www.ozp-digitalne.cz a veskrze to jsou adresy pro osoby se zdravotním postižením známé. Většinou se jedná o poradny Národní rady osob se zdravotním postižením, na Budějovicku pak spolupracujeme s Centry zdravotně postižených Jihočeského kraje“ informoval Jiří Mánek, projektový manažer občanského sdružení Trianon Čechy, které tato centra pomáhá koordinovat.
„Cílem středisek je poradit, vysvětlit a ukázat některé technické záležitosti, například zapojení set-top-boxu, a pomoci řešit případné problémy spojené s přechodem na digitální televizní vysílání. Veškeré tyto služby jsou pro zdravotně postižené spoluobčany samozřejmě zdarma,“ dodává Marie Křížková, ředitelka Center Jihočeského kraje. Všechna centra jsou v provozu dva dny v týdnu a fungovat budou až do 5. 7. 2010.
Specifické aktivity cílené na osoby se zdravotním postižením jsou součástí komplexní informační kampaně k přechodu na digitální televizní vysílání. Patří mezi ně především speciální semináře, informační střediska, proškolování samotných osob se zdravotním postižením na školitele pro tuto cílovou skupinu, bezplatná asistence při řešení přechodu na digitální vysílání nebo speciální webové stránky www.ozp-digitalne.cz.
Páteřní složkou celé komplexní kampaně jsou webové stránky www.digitalne.tv a bezplatná infolinka 800 90 60 30.


| Diskuse | Tiskové zprávy