T-Systems - úspěšný vstup do roku 2010

13. 5. 2010 20:46    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost T-Systems úspěšně vstoupila do roku 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Růst tržeb v prvním čtvrtletí roku 2010
- Nové velké zakázky a růst na mezinárodním trhu
- Upravené výnosy rostly

Celkové tržby skupiny T-Systems se v prvním čtvrtletí roku 2010 vrátily k růstovému trendu. V meziročním srovnání se zvýšily o 1,2 procenta na 2,1 miliardy Euro. Tento trend je částečně způsoben nárůstem objemu mezinárodních zakázek, které rostly o 5,7 procenta.

Na výsledky má pozitivní vliv množství velkých zakázek uzavřených s korporátními klienty v loňském roce. Tento trend pokračoval i v prvním čtvrtletí letošního roku, kdy se podařilo získat nové zakázky od německého centra pro letectví a kosmonautiku (DLR), firem Deutsche Post DHL, TUI Travel a švýcarských federálních železnic. Přes pokračující finanční a ekonomickou krizi vzrostl v prvním čtvrtletí 2010 objem nových objednávek o 7,3 procenta.

Zakázky mimo skupinu Deutsche Telekom se zvýšily o 2,4 procenta v reflexi na posilování tržních pozic na mezinárodním trhu i na národních trzích. Tržby uvnitř skupiny poklesly o 1,8 procenta ve srovnání s předchozím rokem na 600 milionů Eur. T-Systems tím podtrhuje svou snahu o redukci nákladů v celém koncernu DTAG.

Provozní hospodářský výsledek (EBIT) vzrostl v důsledku intenzivní restrukturalizace a zavedení programů pro zvýšení efektivity spolu s důsledným využíváním existujících zdrojů a aktiv o 38,2 procenta na 47 milionů Eur. Jak již bylo řečeno, obchodní úspěch je odrazem zvýšení počtu velkých zakázek, které však v transformačním období mimo jiné vyžadují nákup služeb od třetích stran.

K růstu EBIT došlo za současného mírného poklesu ukazatele EBITDA (o 7,1 procenta na 200 milionů Eur v prvním čtvrtletí).

Společnost T-Systems Czech Republic podpořila svými výsledky úspěšný rozvoj skupiny T-Systems. Nadále udržuje růstové trendy v oblasti tržeb i hospodářských výsledků. K úspěchu bezesporu přispělo i zavedení nových progresivních služeb v oblasti computingu a desktopových služeb.


| Diskuse | Tiskové zprávy