HP - hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí 2010

20. 5. 2010 19:59    Rubrika: Tiskové zprávy

— Čisté tržby za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2010 vzrostly proti stejnému období loňského roku o 13 %, resp. 3,5 miliardy dolarů na 30,8 miliardy dolarů.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


— GAAP provozní zisk za druhé čtvrtletí vzrostl o 25 % na 2,9 miliardy dolarů, GAAP zisk na akcii narostl o 28% na 0,91 dolaru proti 0,71 dolaru vloni.
— Non-GAAP provozní zisk vzrostl za druhé čtvrtletí o 22 % na 3,5 miliardy dolarů, non-GAAP zisk na akcii vzrostl meziročně o 27 % z 0,86 dolaru na 1,09 dolaru.

— K výraznému meziročnímu růstu nejvíce přispěla divize ESS s 31 procenty, s 21 procenty pak divize PSG a s 8 procenty divize IPG.
— Skupina HP Networking dosáhla 31% meziročního růstu.
— Společnost HP zaznamenala dvouciferný meziroční růst ve všech regionech.
— Společnost HP zvyšuje svůj výhled pro celý rok.

Společnost HP oznámila hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2010, které skončilo 30. dubna 2010. V tomto období dosáhla čistých tržeb ve výši 30,8 miliardy dolarů, což představuje 13% meziroční nárůst při zohlednění čtyřprocentního účinku změn měnových kurzů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil za druhé čtvrtletí 0,91 dolaru, což představuje nárůst proti 0,71 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,09 dolaru, což značí nárůst proti 0,86 dolaru ve stejném období předcházejícího roku. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,18 dolaru na akcii a 0,15 dolaru na akcii za druhá čtvrtletí fiskálních roků 2010 a 2009, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.
„HP má za sebou výjimečné čtvrtletí s výbornými výsledky ve všech regionech,“ řekl Mark Hurd, předseda představenstva a generální ředitel společnosti HP. „Vytvořili jsme nejlepší portfolio v IT průmyslu a naši zákazníci na to slyší. Vítězíme na trhu, investujeme do budoucnosti a
Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.
V Severní a Jižní Americe vzrostly v druhém čtvrtletí tržby o 11 % na 13,5 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe vzrostly tržby o 11 %, v oblasti Asie a Tichomoří o 19 %; v jednotlivých regionech společnost HP utržila 11,8 miliardy a 5,5 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 9 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 7 % a v Asii a Tichomoří o 10 %. Tržby mimo Spojené státy tvořily ve druhém čtvrtletí 66 % celkových příjmů společnosti HP. Desetinu celkových příjmů společnosti HP tvořily tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína), které meziročně vzrostly o 25 %.
„HP dosáhlo dvouciferného růstu tržeb a zvýšení zisků. Máme tak za sebou už dvacáté čtvrtletí v řadě s meziročním zvyšováním provozní marže,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Vzhledem ke zlepšování poptávky urychlujeme investice pro růst a současně zvyšujeme náš celoroční výhled.“
Služby
Tržby divize HP Services vzrostly o 2 % na 8,7 miliardy dolarů. Příjmy z outsourcingu infrastrukturních technologií vzrostly o 6 %, zatímco příjmy z technologických služeb a outsourcingu podnikových procesů se meziročně udržely zhruba na stejné úrovni. Tržby z aplikačních služeb meziročně klesly o 2 %. Provozní zisk divize je 1,4 miliardy dolarů, neboli 15,9 % tržeb, což představuje nárůst proti 1,2 miliardy neboli 13,8 % tržeb o rok dříve.
Enterprise Storage and Servers
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 4,5 miliardy dolarů, což značí 31% nárůst. Tržby ze standardních serverů vzrostly o 54 %, zatímco tržby z úložných produktů poklesly o 16 % a tržby z produktové řady střední kategorie EVA poklesly o 3 %. Tržby z portfolia Business Critical Systems poklesly o 17 %, zatímco tržby z ESS blade serverů vzrostly o 45 %. Provozní zisk divize je 571 milion dolarů, neboli 12,6 % tržeb, což znamená nárůst proti 250 milionům neboli 7,2 % tržeb o rok dříve.
HP Software
Tržby divize HP Software klesly o 1 % na 871 milion dolarů. Tržby ze softwarového portfolia Business Technology Optimization vzrostly o 3 %, tržby z ostatních softwarových produktů naopak poklesly o 8 %. Provozní zisk divize jsou 162 miliony dolarů, neboli 18,6 % tržeb, což představuje nárůst proti 157 milionům neboli 17,8 % tržeb o rok dříve.
Personal Systems Group
Divize Personal Systems Group (PSG) vykázala 20% nárůst počtu dodaných zařízení a po celém světě si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG vzrostly o 21 % na 10 miliard dolarů. Tržby z prodeje notebooků v tomto čtvrtletí vzrostly o 17 %, zatímco tržby z prodeje stolních počítačů se zvýšily dokonce o 27 %. Tržby z prodeje užitkových klientů vzrostly o 19 %, tržby z prodeje osobních klientů se zvýšily o 25 %. Provozní zisk divize je 465 milionů dolarů, neboli 4,7 % tržeb, což značí nárůst proti 378 milionům neboli 4,6 % tržeb o rok dříve.
Imaging and Printing Group
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly o 8 % na 6,4 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu vzrostly o 6 %, tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru vzrostly o 13 %, resp. 16 %. Počet dodaných tiskáren poklesl meziročně o 9 %, počet kusů osobního tiskového hardwaru poklesl o 8 %. Počet kusů užitkového tiskového hardwaru naopak vzrostl o 15 %. Provozní zisk divize je 1,1 miliardy dolarů, neboli 17,2 % tržeb; o rok dříve byl zisk rovněž 1,1 miliardy dolarů, ovšem představoval 18,2 % tržeb.
Korporátní investice
Příjmy z produktů ProCurve vzrostly o 31 % a celkové tržby divize HP Networking vzrostly meziročně o 58 % – včetně dopadu akvizice společnosti 3Com.
Finanční služby HP
Tržby HP Financial Services (HPFS) vzrostly o 18 % na 755 milionů dolarů. Objem financování vzrostl o 20 % a čistá aktiva v portfoliu vzrostla o 21 %. Provozní marže je 9,1 % tržeb, což znamená nárůst proti 7,2 % ve stejném období předchozího roku.
Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala v druhém čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,1 miliardy dolarů. Čtvrtletí ukončila se skladovými zásobami v hodnotě 6,4 miliardy dolarů, což je z hlediska skladových zásob na počet dnů stejná úroveň jako o rok dříve. Pohledávky ve výši 14,8 miliardy dolarů poklesly meziročně o pět dní. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 13,4 miliardy dolarů, což je nárůst o dva dny proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii v druhém čtvrtletí si vyžádala hotovost ve výši 196 milionů dolarů. Dalších 1,8 miliardy dolarů v hotovosti použilo HP k odkupu zhruba 35 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí mělo HP 14,3 miliardy dolarů v hrubé hotovosti.
Výhled
Pro třetí fiskální čtvrtletí roku 2010 očekává HP tržby ve výši zhruba 29,7 až 30 miliard dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 0,87 až 0,89 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,05 až 1,07 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,18 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
Pro celý fiskální rok 2010 očekává HP růst tržeb ve výši zhruba osm až devět procent. GAAP rozředěný zisk na akcii za celý fiskální rok 2010 by se měl pohybovat v rozmezí 3,76 až 3,81 dolaru, což představuje pokles proti předchozímu odhadu 3,79 až 3,86 dolaru, a non-GAAP rozředěný zisk na akcii by se měl pohybovat v rozmezí 4,45 až 4,50 dolaru, což znamená nárůst proti předchozímu odhadu 4,37 až 4,44 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za celý fiskální rok 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,69 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
Odhady non-GAAP rozředěného zisku na akcii pro třetí čtvrtletí a celý fiskální rok 2010 zahrnují očekávané ředění související s navrhovanou akvizicí společnosti Palm, Inc., kterou HP oznámila 28. dubna 2010. Do výhledu pro třetí čtvrtletí a celý fiskální rok 2010 však HP nezahrnulo žádné příjmy spojené s akvizicí společnosti Palm.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2010 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2010q2webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy