Sony Ericsson - redukce nebezpečných látek ve výrobě

20. 5. 2010 21:17    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Sony Ericsson apeluje na Evropskou unii v zavedení přísných omezení pro využití nebezpečných látek při výrobě spotřební elektroniky

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Společnost Sony Ericsson se připojuje k iniciativě zájmových organizací za účasti dalších světových značek z oblasti technologií, jejichž cílem je přesvědčit Evropský parlament k vydání zákazu užívání nebezpečných látek pří výrobě elektronických spotřebičů s platností od roku 2015.

Společnost Sony Ericsson oznámila podporu partnerství společností Acer, Hewlett-Packard, Dell a zájmových organizací ChemSec, Clean Production Action ve spolupráci s Evropskou kanceláří pro životní prostředí. Jejich společným zájmem je upozornit na nutnou změnu směrnice Evropské unie o využití nebezpečných látek.

V současné době směrnice omezuje užívání některých těžkých kovů a dvou typů bromovaných zpomalovačů hoření. Společnost Sony Ericsson společně s ostatními aktéry vyžaduje zákaz všech bromovaných zpomalovačů hoření, stejně jako užívání PVC. Dojde-li k jejich spalování za nestandardních podmínek recyklace, vytvoří v sobě halogen dioxinů, který z nich učiní silné toxické chemikálie. Hlavní iniciativou společnosti Sony Ericsson je jejich okamžité vyřazení z procesu výroby elektrických a elektronických spotřebičů v co možná nejbližším termínu. Během posledního roku a půl Sony Ericsson zařadila do své produktové řady telefony bez využití těchto nežádoucích látek. Díky svým zkušenostem tak dokládá, že nežádoucí materiály jsou nahraditelné a mohly by být dostupné v celém odvětví bez větších komplikací.

„Společnost Sony Ericsson se zavázala k vyloučení halogenovaných organických látek při produkci svých výrobků, navíc se nám v současné době podařilo eliminovat téměř všechny bromované zpomalovače hoření,“ uvedl Daniel Paska, odborník na životní prostředí společnosti Sony Ericsson. „Věříme, že by průmysl výroby elektronických spotřebičů měl uznat svoji zodpovědnost a aktivně se podílet na vyřazení bromovaných zpomalovačů hoření a PVC. Proto se dovoláváme změny legislativy Evropské unie, jako jeden z předních iniciátorů, a prosazujeme odhlasování změny směrnice o využití nebezpečných látek,“ dodal Paska.

Výzva ke změně směrnice přišla v pravý čas. Právě nyní projednávají zákonodárci záležitost přísnějšího omezení směrnic Evropské unie v oblasti využívání nežádoucích látek. Společnost Sony Ericsson, následována ostatními, proto vyzývá stále nové firmy, aby toto společenství podpořily.

„Jedním z cílů naší společnosti je dodávat produkty v co nejlepší kvalitě, s ohledem na ochranu životního prostředí," řekl Mats Pellb\xE4ck Scharp, vedoucí oddělení udržitelnosti zdrojů společnosti Sony Ericsson. „Právě proto chceme podpořit požadovanou změnu legislativy. Představili jsme také novou řadu telefonů Greenheart™, které jsou důkazem možnosti využití přívětivějších materiálů, jakými jsou recyklované plasty, vodou ředitelné barvy či energeticky efektivní nabíječky. V souladu s naší novou strategií bychom do roku 2011 chtěli filozofii Greenheart™ přizpůsobit naše celé portfolio.

Společnosti Sony Ericsson se nyní podařilo vyřadit ze svých produktů všechny druhy PVC a téměř veškeré halogenované zpomalovače hoření.

Pro více informací o iniciativě Greenheart™ a produkci s ohledem na životní prostředí, navštivte stránky Sony Ericsson Greenheart™ : http://www.sonyericsson.com/greenheart nebo blog Sony Ericsson Greenheart™: http://blogs.sonyericsson.com/greenheart/


| Diskuse | Tiskové zprávy