T-Mobile - Nabídka pro postižené povodněmi

20. 5. 2010 19:39    Rubrika: Tiskové zprávy

- Nabídka platí od 21. 5. 2010

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění
Také letos připravil T-Mobile speciální nabídku pro zákazníky, kteří byli postiženi povodněmi. Od 21. 5. 2010 mohou zákazníci požádat o několik typů úlev, které jim mohou pomoci při řešení obtížné životní situace.

Zákazníci, kteří prokáží, že jim živelná katastrofa způsobila závažnou újmu, mohou získat následující výhody:
• na počkání novou SIM kartu se stávajícím číslem zdarma – pro tarifní zákazníky. Tato nabídka platí i u předplacených karet, kde proběhne alternativní autorizace (např. kontrola nejčastěji volaného čísla, dotaz na datum posledního dobití apod.)
• slevu 500 Kč na nový telefon (sleva platí jak na nákup samostatného přístroje, tak při prodloužení smlouvy nebo přechodu z předplacené karty)
• telefon Samsung E1170 za 1 Kč (platí při prodloužení smlouvy nebo přechodu z předplacené karty)
• možnost předčasného prodloužení smlouvy
• posun splatnosti posledního vyúčtování, popř. domluvení splátkového kalendáře
Výhody lze vzájemně kombinovat.
Pro přiznání výhody je třeba předložit doklad totožnosti/náhradní doklad a některý z dokumentů průkazně svědčících o tom, že zákazník byl významnou měrou postižen, např. doklad o poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi, protokol o pojistném plnění či jiný dokument dokládající skutečnost, že žadatel byl výrazně zasažen živelnou pohromou.

Všechny zmíněné výhody lze získat ve Značkových prodejnách a většinu i prostřednictvím Zákaznického centra (na čísle 4603 – volání ze sítě T-Mobile zdarma nebo na 603 603 603 z ostatních sítí).

Navíc T-Mobile poskytne několik tisíc dobíjecích Twist kupónů v hodnotě 100 Kč, které budou distribuovány v postižených oblastech s pomocí humanitární organizace ADRA.
Tato nabídka platí od 21. 5. 2010 do 31. 8. 2010.


| Diskuse | Tiskové zprávy