Symantec - Norton Online Family Report

17. 6. 2010 19:48    Rubrika: Tiskové zprávy

Zpráva Norton Report odhaluje, že téměř dvě třetiny dětí přišly při připojení online do styku s něčím negativním – od nahoty a násilí až po pokus cizí osoby o setkání v reálném světě

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním zněníDěti na celém světě vyrůstají ve světě online a učí se nejen pohybovat na webu, ale poznávají také nová pravidla, emoce a bohužel prodělávají také některé negativní zkušenosti.
• Hněv. Rozčilení. Strach. – Tyto pocity děti uváděly ve spojitosti s negativními zkušenostmi online.
• Více než polovina cítí odpovědnost za svoje negativní zkušenosti.
• 70 % dětí uvádí, že by se obrátily na rodiče, pokud by se jim stalo online něco nepříjemného.
• Ale téměř polovina si myslí, že jsou opatrnější než jejich rodiče. 20 % uvádí, že jejich rodiče „nemají ponětí“, co dělají online.

Dnes zveřejněná zpráva Norton Online Family Report je dobrou připomínkou pro rodiče, aby se zapojili do života online svých dětí, pokud tak dosud neučinili. Zejména v případě dětí, které stráví online v průměru 11 hodin týdně.

Tým Norton šel přímo ke zdroji a na život online a zkušenosti se dotazoval 2 800 dětí a více než 7 000 dospělých ve 14 zemích. Výslednou studii Norton Online Family Report vypracovala firma StrategyOne zaměřená na průzkum trhu. Studie zkoumá skutečné zkušenosti dětí online ve srovnání s předpoklady rodičů a dospěla k některým překvapivým výsledkům.

Podle šéfredaktorky webu NetFamilyNews.org a spoluředitelky webu ConnectSafely.org Anne Collierové, která s týmem Norton na studii spolupracovala: „Tato zpráva poskytuje vzácný pohled do života online mladých lidí v mnoha zemích, popsaný jejich vlastními slovy. Nejen, že je jasným vzkazem, že otázky bezpečnosti a zabezpečení online se jako součást rodičovské výchovy týkají všech rodičů na celém světě, ale nabízí také pochopení a informace, které mohou být rodičům oporou při pomoci dětem v bezpečném používání Internetu a udržování otevřené komunikace o technologii v rodině, což je nejdůležitější osvědčený postup zajištění internetové bezpečnosti doma, ve škole a všude.“

Emoce dětí
Děti pociťují značné emoční dopady negativních zkušeností online. V důsledku takového incidentu pocítí děti s největší pravděpodobností hněv (39 %), rozčilení (36 %), strach (34 %) a obavy (34 %). Jedna pětina dětí na celém světě lituje něčeho, co udělaly online. Přibližně polovina dětí pociťuje nějakou odpovědnost za tyto negativní zkušenosti, mezi něž patří to, že dostaly sexuální fotografie někoho známého (47 %), stáhly virus (77 %) nebo byly podvedené (63 %).

Rodiče nemají ponětí
Pouze 45 % rodičů si uvědomuje, že se jejich děti setkávají s něčím negativním. I když rodiče obecně vědí o činnostech, jichž se dětí účastní, podceňují to, v jakém rozsahu děti stahují hry, hudbu a videa, což jsou činnosti, při kterých se děti mohou setkat s nevhodným obsahem a mohou být vyzývány k předání osobních údajů.

Dobrá zpráva
Děti ve skutečnosti chtějí, aby se rodiče více zapojili do jejich života online. Kromě toho, že spoléhají na své rodiče v případě, že by se jim stalo online něco nepříjemného, 9 z 10 udává, že se řídí rodinnými pravidly použití Internetu. A většina dětí uvádí, že mají online dobré způsoby: Více než polovina by online neřekla ani neudělala nic, co by neřekly ani neudělaly offline, více než 60 % dětí říká, že nešikanují, neobtěžují ani nepronásledují ostatní online, a 58 % nerozesílá dál ponižující fotografie nebo příspěvky o jiných osobách.

Jaké možnosti mají rodiče
Rodiče mohou zlepšit zkušenosti dětí online a jejich bezpečnost pomocí technologie a komunikace.
• Mějte přehled o tom, co vaše děti dělají online – nechte si ukázat, co dělají, posaďte se vedle nich a sledujte jejich činnosti také pomocí technologie.
• Udržujte neustálý dialog o zkušenostech online. Buďte připraveni naslouchat, pomoci a poskytnout podporu.
• Vytvořte rodinná pravidla použití Internetu zahrnující povolenou dobu, obsah a interakce.
• Vzdělávejte se v otázkách trendů v Internetu a bezpečnosti.
• Dbejte na to, aby byl nainstalovaný software pro zabezpečení Internetu, včetně nástrojů určených specificky pro bezpečnost dětí online.

Oceněná služba Norton Online Family může rodičům poskytnout přehled o životě online jejich dětí. Služba Norton Online Family byla dnes oficiálně představena na celém světě a je nyní k dispozici zdarma ve 25 jazycích.


| Diskuse | Tiskové zprávy