Canon podporuje návrat lososů do českých řek

1. 7. 2010 18:05    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost Canon CZ, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, dlouhodobě přispívá ke zlepšení životního prostředí. V rámci těchto aktivit se Canon zapojil i do projektu LOSOS 2000, jehož cílem je návrat lososa obecného do českých řek. V Národním parku České Švýcarsko proběhlo vypuštění 200 000 plodů lososa obecného do řeky Kamenice. Jedná se o součást reintrodukčního programu nastartovaného již v roce 1998.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

„Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou. To se projevuje nejenom ve všech našich pracovních postupech, ale aktivně se zapojujeme právě i do projektů, které zdravou přírodu podporují. Jsem velmi ráda, že můžeme přispět i k návratů lososů do českých řek,“ říká Miloš Bejblík, marketingový ředitel, Canon CZ a SK.

V minulosti byli lososi obecní v důsledku lidských činností, zejména příčných staveb na tocích a velkému znečištění vody, zcela vyhubeni a naposledy byli spatřeni v Labi koncem 40. let minulého století. Novou šanci dostali teprve po zprůchodnění nejvážnějších překážek a zlepšení čistoty vody právě díky programu LOSOS 2000, jehož součástí je Canon CZ jako generální partner Národního parku České Švýcarsko. V rámci tohoto projektu jsou ze Švédska získávány oplodněné jikry, z nichž se v sádce v německém Langburkersdorfu vylíhne plůdek. Malé rybičky jsou následně v pytlích naplněných vodou a natlakovaných vzduchem dopraveny k řece Kamenici a vypouštěny v klidnějších zákoutích říčky a jejich přítoků.

„V náročném terénu národního parku jsou rybičky opatrně vypouštěny po třech až pěti kusech na metr toku v klidnějších zákoutích říčky a jejích přítoků,“ popisuje postup vypouštění Miloš Trýzna, zoolog Správy Národního parku České Švýcarsko, a pokračuje: „Nejnáročnější je pro plůdek zvládnutí náročného přechodu z bezpečí sádky do skutečné přírody. Čeká zde mnoho predátorů a v souladu s přírodními zákony se velké množství plůdku záhy stává součástí potravního řetězce. Jiní jedinci však přežijí a představují nadějný základ pro populaci, která se v budoucnu obejde bez přímé lidské pomoci.“

Projekt LOSOS 2000 byl nyní rozšířen o vypouštění odrostlejších lososů, u kterých je předpoklad vyšší odolnosti proti přirozeným predátorům, a tudíž i vyšší šance nárůstu populace a jejich rozšíření v českých řekách. Do programu „Návrat lososů“ se může zapojit i veřejnost a formou dárcovské SMS adoptovat lososa (zaslat text DMS NAVRATLOSOSU na telefonní číslo 87 777). Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Návrat lososů obdrží 27 Kč. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Bližší informace o službě DMS jsou uveřejněny na www.darcovskasms.cz.

V současnosti je takto adoptováno již 1600 lososů. Více informací lze nalézt na stránkách www.navratlososu.cz.


| Diskuse | Tiskové zprávy