Intel oznámil nejlepší hospodářské výsledky v historii

14. 7. 2010 13:47    Rubrika: Tiskové zprávy

Intel oznámil nejlepší hospodářské výsledky v historii

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

• Výnosy: 10,8 mld. USD
• Hrubá marže: 67 %
• Provozní zisk: 4 mld. USD
• Čistý zisk: 2,9 mld. USD
• EPS: 51 centů

Společnost Intel dnes oznámila své výnosy za 2. čtvrtletí ve výši 10,8 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 34 %. Společnost dosáhla provozního zisku ve výši 4 mld. USD, čistého zisku 2,9 mld. USD a zisku na akcii (EPS) 51 centů.

„Silná poptávka podnikových zákazníků po našich nejpokročilejších mikroprocesorech pomohla společnosti Intel dosáhnout nejlepších čtvrtletních výsledků v celé 42leté historii,“ uvedl Paul Otellini, prezident a CEO společnosti Intel. „Nejmodernější výrobní technologie a špičková architektura stále zřetelněji odlišují produkty založené na technologiích Intel od ostatních. Segmenty osobních počítačů a serverů jsou zdravé a poptávka po nejnovějších technologiích bude i v dohledné budoucnosti růst.“

Shrnutí výsledků 2. čtvrtletí 2010 (vše ve srovnání s předchozím obdobím)
• Výnosy divize PC Client Group vzrostly ve srovnání s předchozím obdobím o 2 procenta, rekordní tržby vykázaly mobilní mikroprocesory.
• Výnosy divize Data Center Group vzrostly ve srovnání s předchozím obdobím o 13 procent, rekordní tržby vykázaly serverové mikroprocesory.
• Výnosy z prodeje mikroprocesorů a čipsetů pro platformu Intel® Atom™ činily 413 mil. USD, což představuje oproti předchozímu období nárůst o 16 %.
• Průměrná prodejní cena (ASP) všech mikroprocesorů zaznamenala oproti předchozímu období mírný nárůst.
• Hrubá marže dosáhla úrovně 67 %, tedy o 3 procenta výše, než byl střední bod rozpětí mezi 62 a 66 procenty, které společnost očekávala.
• Výdaje na výzkum a vývoj (R&D) a fúze a akvizice (MG&A) činily 3,25 mld. USD, tedy více než předchozí očekávání společnosti na úrovni 3,1 mld. USD.
• Čistý zisk z kapitálových investic, úroků a ostatních položek byl 204 mil. USD, což je lepší výsledek než revidovaná očekávání společnosti na úrovni 180 mil. USD.
• Efektivní daňová sazba činila 31 procent, tedy mírně nižší než revidovaný odhad společnosti, který byl 32 procent.

Hospodářská prognóza
Prognóza na třetí čtvrtletí nebere v úvahu potenciální efekt případných fúzí, akvizic, odprodejů a jiných obchodních transakcí, které budou uzavřeny po 12. červenci.

3. čtvrtletí 2010
• Výnosy: 11,6 mld. USD +/- 400 mil. USD
• Hrubá marže: 67 % +/- několik procentních bodů
• Výdaje na výzkum a vývoj (R&D) a fúze a akvizice (MG&A): přibližně 3,2 mld. USD
• Vliv kapitálových investic, úroky a ostatní položky: přibližně nula
• Odpisy: přibližně 1,1 mld. USD

Celý rok 2010:
• Hrubá marže: 66 %, +/- několik procentních bodů. Původní odhad společnosti byl 64 % +/- několik procentních bodů.
• Výdaje (výzkum a vývoj plus fúze a akvizice): 12,7 mld. USD +/- 100 mil. USD. Původní odhad společnosti byl 12,4 mld. USD +/- 100 mil. USD.
• Výzkum a vývoj: přibližně 6,6 mld. USD. Původní odhad společnosti byl přibližně 6,4 mld. USD.
• Daňová sazba: pro třetí a čtvrté čtvrtletí přibližně 32 %, tedy výše než předchozí očekávání společnosti na úrovni 31 %.
• Odpisy: přibližně 4,4 mld. USD +/- 100 mil. USD
• Kapitálové výdaje: 5,2 mld. USD +/- 200 mil. USD. Původní odhad společnosti byl 4,8 mld. USD +/- 100 mil. USD.

Platnost hospodářské prognózy
V průběhu čtvrtletí mohou zástupci společnosti Intel prezentovat tuto hospodářskou prognózu na uzavřených schůzkách s investory, investičními analytiky, tiskem a dalšími účastníky. Od konce pracovní doby dne 27. srpna až do zveřejnění zprávy o hospodářských výsledcích společnosti za 3. čtvrtletí bude dodržováno tzv. období mlčenlivosti, během kterého bude hospodářská prognóza zveřejněná v tiskových zprávách společnosti a dokumentech předaných Komisi pro cenné papíry považována za historickou a popisující výhradně situaci před začátkem období mlčenlivosti a společnost ji již nebude aktualizovat.


| Diskuse | Tiskové zprávy