Apple oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí

21. 7. 2010 22:32    Rubrika: Tiskové zprávy

Apple oznamuje výsledky za třetí čtvrtletí

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Historicky rekordní tržby

Zisk vzrostl o 78 procent

Společnost Apple® zveřejnila finanční výsledky za třetí čtvrtletí svého fiskálního roku 2010, které skončilo 26. června 2010. Společnost vykázala rekordní tržby ve výši 15,7 miliardy dolarů a čistý čtvrtletní zisk 3,25 miliardy dolarů, neboli 3,51 dolaru na akcii. Ve stejném čtvrtletí předchozího roku dosáhla tržeb 9,73 miliardy dolarů a čistého čtvrtletního zisku 1,83 miliardy dolarů, neboli 2,01 dolaru na akcii. Hrubá marže za čtvrtletí je 39,1 procenta, zatímco v tomtéž čtvrtletí předchozího roku to bylo 40,9 procenta. Mezinárodní prodej se na čtvrtletních tržbách podílel 52 procenty.

Společnost Apple za toto čtvrtletí prodala 3,47 milionu počítačů Mac, což představuje nový čtvrtletní rekord a 33procentní jednotkový nárůst proti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Společnost za čtvrtletí prodala 8,4 milionu telefonů iPhone, což představuje 61procentní jednotkový nárůst proti stejnému čtvrtletí předchozího roku. Přehrávačů iPod prodal Apple v tomto čtvrtletí 9,41 milionu, což představuje osmiprocentní pokles proti stejnému období předcházejícího roku. Společnost začala v tomto čtvrtletí prodávat přístroje iPad a prodala jich celkem 3,27 milionu.

„Bylo to fenomenální čtvrtletí, které ve všech směrech překročilo naše očekávání – včetně přístroje iPhone 4, který je nejúspěšnějším nově uvedeným produktem v historii společnosti Apple,“ řekl Steve Jobs, generální ředitel společnosti Apple. „iPad má za sebou fantastický start, počítače Mac si kupuje víc lidí než kdy v minulosti a ještě tento rok uvedeme další úžasné produkty.“

„Skutečně nás těší, že se nám v tomto čtvrtletí podařilo vygenerovat více než 4 miliardy dolarů v hotovosti,“ řekl Peter Oppenheimer, finanční ředitel společnosti Apple. „Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2010 výhledově počítáme s tržbami okolo 18 miliard dolarů a ziskem na akcii okolo 3,44 dolaru.“

Živý přenos konferenčního hovoru k finančním výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2010 uskutečnila společnost Apple 20. července 2010 ve 23:00 středoevropského času na webu www.apple.com/quicktime/qtv/earningsq310/. Toto webové vysílání bude přibližně po dobu následujících dvou týdnů k dispozici také pro přehrávání.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, zejména taková, která se týkají odhadovaných tržeb společnosti a zisku na akcii. Tato prohlášení obnášejí určitá rizika a nejistoty a skutečné výsledky se tedy mohou lišit. Mezi rizika a nejistoty patří zejména vliv konkurenčních a ekonomických faktorů na rozhodování spotřebitelů a podniků o nákupu s ohledem na produkty společnosti včetně její reakce na tyto faktory; neustálý konkurenční tlak na trhu; schopnost společnosti dodávat na trh a podněcovat poptávku zákazníků po nových programech, produktech a technologických inovacích včasným způsobem; vliv na hrubou marži společnosti vzniklý přechody na nové produkty, změnami v cenách produktů nebo obojím, případně zvýšením nákladů na komponenty; skladové riziko související s nutností objednat nebo potvrdit objednávky komponent produktů dříve, než zákazníci produkty objednají; neustálá dostupnost určitých komponent a služeb, nezbytných pro činnost společnosti, za přijatelných nebo jakýchkoli podmínek, pokud jsou v současnosti společností získávány z jediného nebo omezeného zdroje; vliv, jaký může mít závislost společnosti na výrobních a logistických službách poskytovaných třetími stranami na kvalitu, kvantitu nebo výrobní náklady produktů nebo poskytovaných služeb; spolehnutí se na dostupnost digitálního obsahu a aplikací třetí strany; teoretický vliv zjištění, že společnost porušila práva na ochranu intelektuálního vlastnictví jiných osob; závislost společnosti na výkonnosti distributorů a jiných prodejců jejích produktů; vliv, jaký by mohly mít potíže s kvalitou produktů a služeb na prodeje a provozní zisky společnosti; spolehnutí se na jediného poskytovatele služeb pro iPhone® v určitých zemích; neustálé pracovní nasazení a dostupnost klíčových vedoucích pracovníků a zaměstnanců; válka, terorismus, problémy veřejného zdraví a jiné okolnosti, které by mohly narušit zásobování, dodávky nebo poptávku po produktech; potenciální soudní spory týkající se záležitostí vyšetřovaných zvláštní komisí představenstva a přeformulování konsolidovaných finančních výkazů společnosti; nepříznivé výsledky jiných soudních řízení.

Další informace o potenciálních faktorech, které by mohly mít vliv na hospodářské výsledky společnosti, jsou čas od času uvedeny ve veřejných zprávách společnosti podávaných komisi SEC včetně formuláře 10-K za fiskální rok končící 26. září 2009, formulářů 10-Q za čtvrtletí končící 26. prosince 2009 a 27. března 2010 a formuláře 10-Q, který bude podán komisi SEC za čtvrtletí končící 26. června 2010. Společnost nemá povinnost aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení ani informace, které byly platné k příslušnému datu.

Společnost Apple je tvůrcem počítačů Mac, nejlepších osobních počítačů na světě, a softwaru OS X, iLife, iWork a profesionálních aplikací. Apple je revoluční silou v oboru digitální hudby se svými přístroji iPod a internetovým obchodem iTunes. Společnost Apple od základu změnila mobilní telefon revolučním přístrojem iPhone a obchodem App Store a nedávno představila svůj magický iPad, který definuje budoucnost mobilních multimediálních a výpočetních zařízení.


| Diskuse | Tiskové zprávy