T-Systems významně zvýšila zisk

10. 8. 2010 19:42    Rubrika: Tiskové zprávy

Společnost T-Systems významně zvýšila zisk – pololetní výsledky

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Růst tržeb ve druhém čtvrtletí roku 2010
- Nové významné kontrakty a mezinárodní růst
- Růst ukazatele EBIT (provozní zisk)

„Významným způsobem jsme zlepšili ziskovost, provozní zisk se vyvíjí podle plánu. I ve druhém pololetí se budeme zaměřovat na růst efektivity,“ říká Klaus Werner, finanční ředitel společnosti T-Systems.

Pozitivní výsledky společnosti T-Systems za první pololetí roku 2010 potvrzuje růst tržeb i ve druhém pololetí letošního roku. Tento vývoj potvrzují i výsledky T-Systems v České republice.

Celkové tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o tři procenta, kdy dosáhly hodnoty 2,2 miliardy eur. Tržby generované mimo skupinu Deutsche Telekom rostly rychleji, a to o 7,2 procent a mezinárodní tržby o 7,9 procent.

Přestože globální ekonomika není ještě v plné kondici, úroveň nových objednávek v meziročním srovnání byla na konci prvního pololetí o 2,9 procent vyšší. Nové zakázky zahrnují společnosti Deka-Bank, TUI Travel, spolkový stát Hesensko (Německo) a společnost Deutsche Post DHL.

Zlepšení ziskovosti se projevilo ve významném růstu provozního zisku (EBIT), který byl s hodnotou 123 milionů eur na konci prvního pololetí v meziročním srovnání o
34 procent vyšší. Tento vývoj potvrzuje úspěšnost programu Save for Service, který zahrnuje interní úsporná opatření na straně nákladů. Provozní zisk vykázal hodnotu 3,4 procent, což v meziročním srovnání představuje růst (oproti 2,7 procentům).

Společnost T-Systems udělala také pokrok na poli řešení pro propojenou práci pomocí unikátních ICT řešení. Mnoho zákazníků se zajímá o služby založené na cloud computingu. V oblasti SAP služeb již více než tři čtvrtiny zákazníků využívají aplikace formou cloudu. To znamená, že mají k dispozici služby, které potřebují, a platí je jen podle intenzity využití. Nabídka T-Systems zahrnuje také velmi atraktivní systémy pro integraci služeb, které používají a budou používat významná světová leti


| Diskuse | Tiskové zprávy