HP - hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí 2010

20. 8. 2010 15:51    Rubrika: Tiskové zprávy

— Solidní meziroční růst tržeb ve všech regionech.

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním zněníSpolečnost HP oznámila finanční výsledky za třetí fiskální čtvrtletí roku 2010, které skončilo 31. července 2010. V tomto čtvrtletí dosáhla čistých tržeb ve výši 30,7 miliardy dolarů, což představuje 11,4% meziroční nárůst při započtení zhruba jednoprocentního příznivého účinku změn měnových kurzů.
Rozředěný zisk na akcii podle principů GAAP činil za třetí čtvrtletí 0,75 dolaru, což představuje nárůst proti 0,69 dolaru v předchozím roce. Non-GAAP rozředěný zisk na akcii dosáhl výše 1,08 dolaru oproti 0,92 dolaru ve stejném období loňského roku, včetně jednorázového negativního dopadu ve výši zhruba 0,02 dolaru na akcii v souvislosti se soudním vypořádáním. Non-GAAP finanční informace nezahrnují náklady po zdanění ve výši zhruba 0,33 dolaru na akcii a 0,23 dolaru na akcii za třetí čtvrtletí fiskálních roků 2010 a 2009, které souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, náklady na restrukturalizaci a náklady spojenými s akvizicemi.
„Výkonnost HP ve 3. čtvrtletí dokládá sílu naší strategie a její disciplinované plnění,“ řekla Cathie Lesjak, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka společnosti HP. „Zvýšili jsme náš výhled pro celý rok a budeme pokračovat v dalších optimalizacích nákladů, investicích do ziskového růstu a kapitalizaci konkurenčních výhod HP.“

Informace o využívání non-GAAP finančních informací společností HP najdete níže v části „Použití non-GAAP finančních informací.“ Není-li uvedeno jinak, všechny údaje o tempu růstu v následujícím textu odrážejí meziroční porovnání.
V Severní a Jižní Americe vzrostly ve třetím čtvrtletí tržby o 12 % na 14,2 miliardy dolarů. V Evropě, na Blízkém východě a v Africe se tržby zvýšily o 9 %, v oblasti Asie a Tichomoří pak o 14 %, takže v jednotlivých regionech společnost utržila 10,9 miliardy, resp. 5,6 miliardy dolarů. Po zohlednění účinků změn měnových kurzů vzrostly tržby v Americe o 11 %, v Evropě, na Blízkém východě a v Africe o 12 % a v Asii a Tichomoří o 8 %. Tržby mimo Spojené státy ve třetím čtvrtletí tvořily 63 % celkových příjmů společnosti, přičemž tržby v zemích BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) vzrostly proti stejnému období loňského roku o 21 % a tvořily 11 % celkových příjmů společnosti HP.
Služby
Tržby divize HP Services vzrostly o 1 % na 8,6 miliardy dolarů. Příjmy z outsourcingu infrastrukturních technologií a outsourcingu podnikových procesů vzrostly o 1 %, zatímco příjmy z technologických služeb poklesly zhruba o 1 %. Tržby z aplikačních služeb meziročně vzrostly o 4 %. Provozní zisk divize byl 1,4 miliardy dolarů neboli 15,9 % tržeb, což představuje nárůst oproti 1,3 miliardy neboli 15,3 % tržeb vloni.
Enterprise Storage and Servers
Divize Enterprise Storage and Servers (ESS) vykázala celkové tržby ve výši 4,4 miliardy dolarů, a tedy 19% nárůst. Tržby v oblasti standardních serverů vzrostly o 31 %, zatímco tržby z úložných zařízení poklesly o 10 % a tržby z kritických podnikových systémů se snížily o 15 %. Příjmy z prodejů blade serverů ESS se zvýšily o 29 %. Provozní zisk divize činil 549 milionů dolarů neboli 12,3 % tržeb, což představuje nárůst proti 381 milionům neboli 10,2 % tržeb v loňském roce.
HP Software
Tržby divize HP Software poklesly o 2 % na 863 milionů dolarů. Tržby z portfolia Business Technology Optimization vzrostly o 3 %, tržby z ostatních softwarových produktů poklesly o 1 %. Provozní zisk divize byl 183 milionů dolarů neboli 21,2 % tržeb, což značí nárůst proti 153 milionům a 18,1 % tržeb vloni.
Personal Systems Group
Divize Personal Systems Group (PSG) vykázala 12% nárůst počtu dodaných zařízení a po celém světě si udržela vedoucí pozici na trhu PC. Tržby divize PSG vzrostly o 17 % na 9,9 miliardy dolarů. Tržby z prodeje notebooků se v tomto čtvrtletí zvýšily o 10 %, tržby z prodeje stolních počítačů vzrostly o 27 %. Tržby z prodeje užitkových klientů zaznamenaly nárůst o 25 % a tržby z prodeje osobních klientů vzrostly o 12 %. Provozní zisk divize činil 469 milionů dolarů neboli 4,7 % tržeb, což představuje nárůst proti 387 milionům neboli 4,6 % tržeb o rok dříve.
Imaging and Printing Group
Tržby skupiny Imaging and Printing Group (IPG) vzrostly o 9 % na 6,2 miliardy dolarů. Tržby z prodeje spotřebního materiálu se zvýšily o 5 %, tržby z prodeje užitkového a osobního hardwaru vzrostly o 28 % a 4 %. Počet dodaných tiskáren se meziročně zvýšil o 16 %, přičemž počet kusů užitkového tiskového hardwaru vzrostl o 44 % a počet kusů osobního tiskového hardwaru se zvýšil o 9 %. Provozní zisk divize dosáhl jedné miliardy dolarů neboli 16,9 % tržeb, což značí nárůst proti 960 milionům neboli 17 % tržeb v předcházejícím roce.
HP Networking
Příjmy z produktů ProCurve vzrostly meziročně o 42 % a celkové tržby divize HP Networking o 198 %, a to včetně dopadu akvizice společnosti 3Com.
Finanční služby HP
Tržby skupiny HP Financial Services (HPFS) vzrostly o 14 % na 764 milionů dolarů. Objem financování vzrostl o 3 % a čistá aktiva v portfoliu se zvýšila o 13 %. Provozní marže činila 9,4 % tržeb, což představuje nárůst oproti 7,9 % ve stejném období předchozího roku.
Správa aktiv
Společnost HP vygenerovala za třetí čtvrtletí cash flow z aktivit ve výši 3,3 miliardy dolarů. Ukončila čtvrtletí se skladovými zásobami v hodnotě 7,2 miliardy dolarů, přičemž objem skladových zásob na dny vzrostl z 25 dnů ve stejném období předcházejícího roku na 28 dnů. Pohledávky ve výši 15,6 miliardy dolarů poklesly meziročně o dva dny. Stav závazků na konci čtvrtletí byl 14,9 miliardy dolarů, což je nárůst o dva dny proti stejnému období předchozího roku. Výplata dividend ve výši 0,08 dolaru na akcii si ve třetím čtvrtletí vyžádala hotovost ve výši 205 milionů dolarů. Dalších 2,6 miliardy dolarů v hotovosti užila společnost HP v tomto čtvrtletí k odkoupení zhruba 55 milionů kmenových akcií z otevřeného trhu. Na konci čtvrtletí hospodařila společnost HP se 14,8 miliardami dolarů v hrubé hotovosti.
Výhled
Pro čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010 očekává společnost HP tržby ve výši zhruba 32,5 až 32,7 miliardy dolarů, GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,03 až 1,05 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii v rozmezí 1,25 až 1,27 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,22 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
Příjmy za celý rok by se podle očekávání společnosti HP měly pohybovat v rozmezí 125,3 až 125,5 miliardy dolarů. Společnost HP očekává, že zisk na akcii podle principů GAAP za fiskální rok 2010 se bude pohybovat mezi 3,62 a 3,64 dolaru a non-GAAP rozředěný zisk na akcii za fiskální rok 2010 se bude pohybovat mezi 4,49 a 4,51 dolaru. Z odhadů non-GAAP rozředěného zisku na akcii za fiskální rok 2010 jsou odečteny náklady po zdanění ve výši zhruba 0,87 dolaru na akcii, jež souvisí hlavně s odpisy nakoupených nehmotných aktiv, s náklady na restrukturalizaci a s akvizicemi.
Další informace o čtvrtletních výsledcích společnosti HP včetně podrobné finanční analýzy a prezentace s přehledem finančních výsledků najdete na webu společnosti HP pro vztahy s investory www.hp.com/investor/home.
Záznam konferenčního hovoru společnosti HP k výsledkům za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2010 je k dispozici jako zvukový webcast na adrese www.hp.com/investor/2010q3webcast.


| Diskuse | Tiskové zprávy