Třetina rodičů dá dětem mobil už do první třídy

1. 9. 2010 20:28    Rubrika: Tiskové zprávy

Zhruba třetina rodičů dá dětem mobil už do první třídy

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

Zhruba třetina rodičů prvňáčků již pořídila nebo během roku pořídí svým dětem vlastní mobilní telefon. Mezi čtvrťáky vlastní telefon již více než polovina žáků. Rodiče jim ho v tomto raném věku pořizují proto, aby měli děti ve škole pod kontrolou. Ve čtrnácti letech už mají mobil skoro všichni školáci. Pouze 11 % dětí mobil ve škole nepoužívá. Zbylých 80 % posílá SMS dokonce i o hodinách. Naprosté většině dětí na základních a středních školách platí účty za mobil rodiče, ačkoli děti mají vlastní kapesné. Pouze 23 % dětí ale volá domů denně, mnohem častěji volají a píší SMS kamarádům.

Vyplývá to z průzkumu Vodafone Zoom, zaměřeného na internetovou populaci, který pro Vodafone mezi 1 625 respondenty realizovala v srpnu agentura Data Collect.

Další závěry průzkumu:

• 73 % rodičů kupuje dětem telefon, aby je měli pod kontrolou.
• Více než polovina dětí však volá domů pouze několikrát týdně a čtvrtina dokonce méně často, než týdně.
• 63 % respondentů ve věku od 15 do 18 let používá mobil dražší než 3 000 Kč.
• Více než polovina respondentů používá svůj současný mobil pouze rok, nebo i méně.
• Ve škole nevyužívá mobil pouze 11 % respondentů. 67 % jej ve škole použije občas.
• 90 % dětí od 15 do 18 let platí účty za mobil rodiče, či prarodiče

Více než polovině respondentů koupili mobil rodiče, pouze jedna třetina si jej koupila sama. Tarify si děti vybírají spíše sami, přičemž děti od 6 do 10 let používají spíše předplacenou kartu (77 % předplacená karta : 25 % tarify), s rostoucím věkem stoupá počet dětí, kterým rodiče zaplatí tarif (ve skupině 11 – 14 let používá 64 % předplacenou kartu a 38 % tarify ), ve skupině 15 – 18 let se pak poměr vyrovnává.


| Diskuse | Tiskové zprávy