T-Systems představuje nové inovační centrum

30. 9. 2010 12:59    Rubrika: Tiskové zprávy

T-Systems představuje nové inovační centrum

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění

- Nové inovační centrum v Mnichově
- Spolupráce s významnou univerzitou
- Nové možnosti pro zákazníky, jak vyzkoušet nové technologie a řešení

V novém inovačním centru společnosti T-Systems, které bylo vytvořeno v Mnichově, mohou zákazníci vyzkoušet nová ICT řešení a technologie. Vědeckým partnerem T-Systems v tomto centru je elitní mnichovská univerzita Ludwiga Maxmiliana.

Společnost T-Systems vyvíjí nová řešení v oblasti ICT a na tomto vývoji se podílí i zákazníci. Kromě běžných prezentací jsou k dispozici reálné testy a vývojové prostředí na různých platformách. Zákazníci se mohou do vývoje zapojit prostřednictvím svých nápadů a přispět tak k uvedení nových produktů, které budou vyhovovat jejich potřebám v ICT.

„Inovační centrum splňuje náročné požadavky z naší i zákaznické strany a přispívá k vývoji budoucích produktů v T-Systems a celé skupině Deutsche Telekom,“ řekl při otevření nového centra Reinhard Clemens, člen představenstva společnosti Deutsche Telekom a generální ředitel T-Systems.

Inovace a podpora nových technologií
Inovační centrum v Mnichově úzce spolupracuje s laboratořemi Deutsche Telekomu v Berlíně, T-Gallery v Bonnu a T-City ve Friedrichshafenu. V Mnichově má společnost T-Systems také datové centrum a v rámci projektu „Datové centrum 2020“ vyvíjí nové technologie a postupy zaměřené na úsporu energie a vyšší efektivitu při poskytování služeb.

Společnost T-Systems aplikuje inovace v praxi prostřednictvím projektu T-City, například v podobě chytrých měřičů energií (Smart Metering). V rámci skupiny Deutsche Telekom se podílí na výstavbě inteligentní energetické sítě (Smart Grid) a uvádí do života pokročilé technologie ve zdravotnictví a automobilovém průmyslu
(e-Health a Connected Car).

Studenti univerzity, která je důležitým partnerem společnosti T-Systems, mají možnost vyzkoušet v reálu nové technologie a produkty, které se pak dostávají na trh k zákazníkům. Přibližně 40 studentů spolupracuje s T-Systems na úzké bázi – podílí se na přímém vývoji v oblasti mobilních řešení a nových aplikací.

Vývoj a inovace podporuje společnost T-Systems i v České republice. Zákazníci na českém trhu mají možnost využívat nejnovější technologie a řešení, která jsou vyvíjena na mezinárodní i lokální úrovni. T-Systems také spolupracuje s předními technickými univerzitami v České republice, konkrétně se jedná o České vysoké učení technické v Praze a Technickou univerzitu v Liberci.


| Diskuse | Tiskové zprávy