Ericsson oznámil finanční výsledky za třetí kvartál 2010

22. 10. 2010 18:23    Rubrika: Tiskové zprávy

Komentář presidenta společnosti

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


„Objem prodeje skupiny ve sledovaném čtvrtletí meziročně vzrostl o 2 % a v postupném srovnání se jeho výše téměř nezměnila, protože byl negativně ovlivněn silným kurzem SEK,“ uvedl Hans Vestberg, prezident a výkonný ředitel (CEO) společnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC). „Objem prodeje za sledované čtvrtletí u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 5 %.“

Objem prodeje v oboru sítí meziročně vzrostl o 6 % za pokračujícího přechodu obchodní činnosti od hlasových k datovým službám. Objem prodeje divize Globální služby (Global Services) meziročně vzrostl o 3 % a představoval přibližně 40 % z celkové výše prodeje. V místních měnách vzrostl objem prodeje Odborných služeb (Professional Services) o 10 %. Objem prodeje v divizi Multimedia meziročně poklesl o 31 %.
Hlavní prioritou bylo zmírnit dopady nedostatku komponentů v celém odvětví a stagnaci v dodavatelském řetězci. Situace se během čtvrtletí postupně zlepšovala, ale stále představuje výzvu pro plné uspokojení poptávky po mobilních širokopásmových službách. Ačkoli byla úzká místa v dodavatelském řetězci vyřešena, problém nedostatku komponentů v celém odvětví přetrvává.
Čisté příjmy vzrostly meziročně i v postupném srovnání, a to zejména díky zlepšením provozních výsledků a objemu prodeje společnosti Sony Ericsson a rovněž díky menším výdajům na restrukturalizaci. Zároveň se ve sledovaném čtvrtletí držela na silné úrovni hladina cash-flow, a to na výši 12,7 mld. švédských korun.
Během čtvrtletí pokračoval růst v oblasti mobilních širokopásmových služeb, zejména v severní Americe a Japonsku. V Číně se během čtvrtletí vrátila poptávka po rozšíření na kapacitu sítě druhé generace (2G). Situace v Indii v oblasti dodávek služeb 2G se postupně zlepšila a v oblasti tendrů na sítě třetí generace (3G) jsme si udrželi svůj tržní podíl. Růst v západní Evropě je stále pomalý, i když jsme získali první zakázky na modernizaci. Na ostatních trzích je vývoj pomalý s pokračujícími opatrnými investicemi operátorů. Po celém světě se operátoři zaměřují stále na snižování provozních výdajů a na zadávání činností formou outsourcingu.
Na trhu vidíme příležitosti k pokračujícímu růstu a kombinace síly našeho vůdčího postavení v oblasti technologie a naší výhody plynoucí z rozsahu a rovněž celosvětové působení a kvalifikovaní zaměstnanci jsou naše klíčová aktiva,“ dodává Hans Vestberg.

Veškeré údaje, bez zisku na akcii, čistého příjmu a cash-flow z provozní činnosti, bez výdajů na restrukturalizaci.

1) EBITA – Zisk před úrokem, zdaněním, amortizací a odpisy pořízeného nehmotného majetku.
2) Peněžní tok (cash-flow) z provozní činnosti bez vynaložených výdajů na restrukturalizaci v hotovosti, na které byly vytvořeny opravné položky. Hotovostní výdaje ve třetím čtvrtletí roku 2010 činily 0,9 (1,2) mld. švédských korun.

Objem prodeje ve sledovaném čtvrtletí meziročně vzrostl o 2 % a v postupném srovnání poklesl o 1 %. Objem prodeje u srovnatelných obchodních jednotek, po započítání vlivu směnného kurzu a hedgingu, meziročně poklesl o 5 %. Čistý meziroční vliv směnného kurzu a hedgingu byl mírně záporný.

Ve druhém čtvrtletí byl objem prodeje negativně ovlivněn částkou 3-4 mld. švédských korun v důsledku nedostatku komponentů panujícího v celém odvětví a stagnaci v dodavatelském řetězci. Tato situace se postupně zlepšila, ale stále je obtížné plně uspokojovat poptávku po mobilních širokopásmových službách. Ačkoli se nám podařilo splnit nevyřešené objednávky z předchozího čtvrtletí, odhadujeme, že i ve sledovaném čtvrtletí budou mít negativní dopad na objem prodeje, a to ve výši 2-3 mld. švédských korun v důsledku nedostatku komponentů.

Byly zahájeny projekty modernizace, kde je modernizována nainstalovaná 2G/3G základna pomocí technologie radiového přístupu s více standardy, často formou dodávky na klíč. Na objem prodeje a marže ve sledovaném čtvrtletí to mělo jen malý vliv, který bude ale postupně růst v roce 2011. Spuštění sítí 3G v Indii nemělo ve sledovaném čtvrtletí dosud žádný vliv na objem prodeje a marže, ale tento vliv se začne projevovat od příštího čtvrtletí.

Hrubá marže, bez započtení restrukturalizace, se meziročně zvýšila na 39 % (36 %) a v postupném srovnání se její výše nezměnila. Toto meziroční zlepšení je důsledkem obchodního mixu s vyšším podílem modernizací a rozšiřování sítí a rovněž pozitivních dopadů opatření na snižování nákladů.

Uvedená opatření na snižování nákladů měla za následek snížení provozních výdajů ve výši, jaká byla naplánována. Nicméně integrace akvizic firem zabývajících se technologiemi CDMA a GSM, větší investice do některých oblastí výzkumu a vývoje a rostoucí počet zkušebních provozů 4G/LTE měly za následek zvýšení provozních výdajů na částku 13,0 (11,6) mld. švédských korun, a to bez výdajů na restrukturalizaci. Snížení provozních výdajů o 0,9 mld. švédských korun v postupném srovnání odpovídá normálnímu sezónnímu vývoji.


| Diskuse | Tiskové zprávy