Intel - Jděte s proudem tekoucího času

26. 10. 2010 19:42    Rubrika: Tiskové zprávy

Bez ohledu na to, jak náročný je váš den, budete stále ve spojení

Intel - Jděte s proudem tekoucího času

TISKOVÁ ZPRÁVA - v původním znění


Lidé si často lámou hlavu, jak stihnout všechno - zvlášť když nechtějí zanedbávat práci, volný čas, rodinu ani přátele. Nedávná studie vypracovaná pro Intel v Evropě včetně České republiky, na Blízkém východě a v Africe (EMEA) ukázala, že 89 % obyvatel tohoto regionu považuje sebe sama za vytížené – a dokonce polovina (49 %) se považuje za velmi vytížené. Jak si tedy můžeme v každodenním životě zachovat rovnováhu? Tým etnografů společnosti Intel našel odpověď na tuto otázku: „tekoucí čas“.

Současný život je roztříštěn na mnoho různých aktivit. To jsou ve skutečnosti mezery mezi jednotlivými činnostmi, které nám umožňují udržovat si přehled o našich rozmanitých zájmech. Rozsáhlé pozorování stovek lidí, které provedla skupina Social Insights Research společnosti Intel, odhalilo úzké vazby mezi těmito zlomky času a využíváním mobilních zařízení. Právě to je tzv. tekoucí čas. Tyto mezery, které každý den tečou a přizpůsobují se našim potřebám, jsou nabity neplánovanými, ale hodnotnými aktivitami. Umožňují lidem pracovat na užitečných úkolech, dokud je někdo nebo něco nepřeruší. Je zajímavé, že lidé nemají pocit, že by tyto neplánované úkoly odbývali – naše využívání tekoucího času překračuje jakékoli pojetí časového plánu. Tekoucí čas nám tedy pomáhá zvládat nabitý životní styl a udržovat spojení se světem kolem nás – ať je náš den jakkoli chaotický.

„Tekoucí čas odráží to, jak se mobilní zařízení začlenila do rytmu každodenního života,“ poznamenal Tony Salvador, ředitel skupiny Social Insights Research společnosti Intel. „Příležitostně vyplňuje mezery v našem denním programu, přičemž se zkracuje a roztahuje, dokud není přerušen. Tekoucí čas umožňuje mobilním technologiím podporovat a obohacovat náš životní styl.“

Využíváte tekoucí čas?

Je evidentní, že lidé jsou zvyklí zvládat přes den hodně různých věcí. Mobilní zařízení hrají v tomto procesu zásadní roli. Celých 81 % lidí běžně využívá tekoucí čas – každý den na svém mobilním zařízení zvládají spoustu užitečných drobných úkolů. Nikoho nepřekvapí zjištění, že se z notebooku stal v našem životě klíčový nástroj, avšak jeho význam coby prostředku pro udržování spojení je často podceňován. To, jak důležitou roli hraje, se odráží na skutečnosti, že 93 % lidí v regionu EMEA uvádí, že už pět minut jim stačí, aby na počítači udělali něco užitečného. Na tom je vidět, jak je důležité mít mobilní zařízení, které běží stejnou rychlostí, jakou žijeme. Vytížení lidé nejsou zvědaví na otáčení přesýpacích hodin. Náš den tedy obohacují nejen naše hlavní aktivity, ale také to, co děláme v krátkých volných chvílích.

Participace v propojené společnosti

Tekoucí čas se obzvlášť hodí na udržování kontaktu s lidmi, komunitami a zdroji, které pro nás mají smysl. Současný život si žádá kvalitní připojení, jelikož s pocitem interaktivity a sounáležitosti jsou svázány také emoce. Téměř čtyři z pěti (79 %) účastníků průzkumu uvádějí, že je pro ně důležité být denně ve spojení s online komunitami a zájmovými skupinami, a pro téměř tři z pěti lidí (57 %) je to vysoce důležitá součást každodenního života. Z mobilních zařízení se stal jeden ze základních společenských nástrojů v našem denním životě a více než polovina lidí má pocit, že by bez nich byli izolováni. „Připojené počítačové technologie jsou úzce provázány s pozadím našeho života; propojená zařízení tedy umožňují spojení lidí,“ potvrzuje Tye Rattenbury ze Social Insights Research společnosti Intel.

Lidé v regionu EMEA využívají tekoucí čas k tomu, aby neztratili kontakt se sítěmi svých přátel, příbuzných a zájmů. 88 % účastníků průzkumu používá svá zařízení k rozvoji a udržování vztahů. Ať využíváme volný čas, nebo zbytkový čas na pracovišti, osobní a pracovní úkoly jako e-mail (77 %), shromažďování informací na webu (67 %) a sociální sítě (54 %) tvoří každodenní kulisu našeho života. Čas strávený používáním mobilního zařízení tedy představuje více než jen používání technologie. Je o udržování spojení s lidmi a získávání informací o světě kolem nás. V důsledku toho by 87 % lidí zaznamenalo skutečný rozdíl pro svůj život, kdyby o mobilní zařízení přišli.

Nový pohled na mobilní zařízení

Etnografický výzkum a výsledky průzkumu společnosti Intel svědčí o tom, že modely používání mobilních zařízení jako notebooků a chytrých telefonů prošly značným vývojem. Staly se z nich prostředky pro budování vztahů a vyjádření sebe sama – proto 91 % majitelů notebooků vnímá své mobilní zařízení jako komunikační nástroj a 87 % jejich počítač pomáhá rozvíjet kreativní nápady. Pocit, že nám mobilní zařízení dávají svobodu, znamená, že jsou bránou k důležitým složkám života – překračují pracovní užití a pomáhají lidem udržovat kontakt s jejich sociálními a rodinnými vazbami. „Úspěch mobilních zařízení zřejmě závisí na schopnosti hladce kombinovat různé aktivity bez významného ubírání pozornosti,“ vysvětluje Dr. Salvador. Tekoucí čas – se svou plynulou, neplánovanou flexibilitou – umožňuje obyvatelům regionu EMEA používat mobilní zařízení k udržování brilantně propojené společnosti.


| Diskuse | Tiskové zprávy